Ακόμα, στο τεύχος που κυκλοφορεί, ενημερωθείτε
για όλες τις εξελίξεις στον τομέα των εθνικών και διεθνών μεταφορών,

για όλα τα νέα επαγγελματικά αυτοκίνητα,
τα νέα προϊόντα και βέβαια στη διάθεσή σας δεκάδες συνεργεία φορτηγών-λεωφορείων αμαξοποιεία, επιχειρήσεις ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και προϊόντων βελτίωσης.
Εξάλλου, στο ένθετο Second θα βρείτε περί τις 1.000 αγγελίες, φωτοαγγελίες, ζητήσεις/πωλήσεις αδειών ΔΧ κ.α

Τεχνολογία Σύγχρονων Αποθηκών

Ποια πρέπει να είναι η βασική διάρθρωση μιας αποθήκης Logistics, ποιος είναι ο στόχος της και πώς πρέπει να λειτουργεί;

Το σχετικό άρθρο του κ. Κων. Γ. Σπυρόπουλου, από το αρχείο του Τ&Τ είναι αρκετά ενημερωτικό πάνω σ’ αυτά τα θέματα.

Η τάση που επικρατεί σήμερα, στη δημιουργία ή στο στήσιμο νέων σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων, προβλέπει την εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων
και διαχείρισης δεδομένων (warehouse management information systems) με την ταυτόχρονη υποστήριξη τεχνολογιών ασύρματης μετάδοσης
και συλλογής δεδομένων μέσω ραδιοσυχνοτήτων (Wireless LANs) και Bar Code. Η ενσωμάτωση και η υποστήριξη των παραπάνω τεχνολογιών κρίνεται απαραίτητη,
λόγω ότι η πληροφόρηση πρέπει να είναι απόλυτα ακριβής, ενημερωμένη (up-to-date) και άμεσα (real time) διαθέσιμη στον κάθε χρήστη, όπου και όταν αυτή παράγεται ή απαιτείται.

Η υιοθέτηση και λειτουργία τέτοιων συστημάτων, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για την αύξηση της παραγωγικότητας ελαχιστοποιώντας την διαδικασία της συλλογής των πληροφοριών,
σε ποσοστό μέχρι και 60%. Τα ενδιάμεσα στάδια στην ροή της πληροφορίας από το σημείο παραγωγής της μέχρι το τελικό στάδιο της επεξεργασίας της
(κεντρικό πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης) καταργούνται.

Αποτέλεσμα είναι ο περιορισμός των λαθών και η γενικότερη μείωση των εξόδων στη διαχείριση.

Ασύρματα συστήματα συλλογής δεδομένων χρησιμοποιούνται από πολλές επιχειρήσεις σήμερα σε τουλάχιστον τρία από τα ακόλουθα πεδία εφαρμογής:

- Παραλαβές εμπορευμάτων:

Οι χειριστές των ασύρματων τερματικών, τα οποία διακρίνονται είτε σε φορητά-χειρός ή επί περονοφόρων οχημάτων,
καταχωρούν τα σχετικά παραστατικά των προμηθευτών και επιβεβαιώνουν τα παραληφθέντα είδη με τις αντίστοιχες ποσότητες με την ανάγνωση του Bar Code (UCC/EAN128, ITF14, EAN13 κατά περίπτωση)
που βρίσκεται εκτυπωμένο στην μονάδα παραλαβής (παλέτα, κιβώτιο) των προϊόντων.

Η επαλήθευση και η διασταύρωση των πληροφοριών γίνεται γρήγορα και σε πραγματικό χρόνο (real time) από τον κεντρικό Η/Υ.

- Παραλαβή από παραγωγή:

Τα έτοιμα από την παραγωγή προϊόντα, καταχωρούνται από τα ασύρματα τερματικά και εν συνεχεία είτε αυτά δρομολογούνται για παράδοση σε πελάτες, είτε για τοποθέτηση στην αποθήκη.

- Τοποθέτηση εμπορευμάτων:

Το πρόγραμμα διαχείρισης της αποθήκης, κατευθύνει μέσω των ασύρματων τερματικών τους χειριστές των περονοφόρων οχημάτων στις θέσεις που πρέπει να τοποθετηθούν τα εμπορεύματα
βάσει προεπιλεγμένων κριτηρίων (ταχύτητα κυκλοφορίας, όγκος και τύπος προϊόντων, θέσεις τοποθέτησης, κοκ).

- Picking εμπορευμάτων:

Παρομοίως, το πρόγραμμα διαχείρισης της αποθήκης, κατευθύνει τους χειριστές των ασύρματων τερματικών (φορητών ή επί περονοφόρων οχημάτων) στις θέσεις παραλαβής των εμπορευμάτων τερματικών
βάσει των παραγγελιών που είναι υπό εκτέλεση και διέπονται από προεπιλεγμένα κριτήρια (FIFO, LIFO, δρομολόγιο).

- Φόρτωση εμπορευμάτων:

Τα προϊόντα αφού προηγουμένως έχουν ταξινομηθεί ανά παραγγελία, πελάτη και δρομολόγιο, φορτώνονται στα αντίστοιχα φορτηγά όπου εκδίδονται αυτόματα τα σχετικά παραστατικά διακίνησης.

Διαχείριση αποθεμάτων:

Μέσω ασύρματων τερματικών καθίσταται δυνατή, η ακριβής και σε πραγματικό χρόνο παρακολούθηση κάθε κίνησης (εσωτερική διακίνηση, ανακατάταξη) των προϊόντων μέσα στην αποθήκη,
καταργώντας πλέον την θολή και αβέβαιη εικόνα που επικρατούσε μέχρι σήμερα.

Από σχετικές έρευνες που έχουν γίνει σε ελληνικές επιχειρήσεις, όπου χρησιμοποιούνται ασύρματα τερματικά για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών του αποθηκευτικού κυκλώματος,
έχουν καταγραφεί με την ακόλουθη σειρά τα πλεονεκτήματα που αναγνωρίζουν οι χρήστες:

 • - Μείωση λαθών 72%
 • - Βελτίωση στην ταχύτητα ενημέρωσης του κεντρικού συστήματος 56%
 • -Διαχείριση αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο 44%
 • - Αύξηση της παραγωγικότητας 44%
 • - Λιγότερη γραφειοκρατία 36%
 • - Real-time ενημέρωση γενικά 24%
 • - Άμεση ανταπόκριση και παρεμβολή 24%
 • - Μείωση εργατικών 20%
 • - Ευελιξία και αυτονομία κίνησης 16%
 • - Βελτίωση του customer service της εταιρίας 12%
 • - Δυνατότητα πρόσβασης σε πολλαπλά προγράμματα και πληροφορίες 8%