Οδηγοί πούλμαν διεθνών δρομολογίων θα μπορούν, υπό συνθήκες, να δουλεύουν περιστασιακά 12 συνεχείς ημέρες βάσει ενός συμβιβασμού μεταξύ των τριών μεγαλύτερων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές. Μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Να σημειωθεί ότι οι δωδεκαήμερες εκδρομές θεωρούνται από την τουριστική βιομηχανία ως η καρδιά του τουρισμού με πούλμαν στην Ευρώπη.

Βάσει του συμβιβασμού, στην επίτευξη του οποίου συνέβαλε ο εισηγητής, Mathieu GROSCH (ΕΛΚ-ΕΔ, BE), θα πρέπει να ικανοποιούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μπορεί ένας οδηγός πούλμαν να δουλεύει 12 συνεχείς ημέρες. Μεταξύ άλλων, η υπηρεσία μεταφορών θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον εικοσιτέσσερις ώρες σε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία άρχισε η υπηρεσία. Επιπλέον, η εβδομαδιαία ανάπαυση μετά την 12ημερα εκδρομή θα πρέπει να είναι πάντοτε τουλάχιστον τακτική εβδομαδιαία ανάπαυση σαράντα πέντε ωρών. Σε περίπτωση δε οδήγησης που πραγματοποιείται από τις 10.00 μ.μ. έως τις 6.00 π.μ. το πούλμαν θα πρέπει να είναι επανδρωμένο με δύο άτομα ή η περίοδος οδήγησης να μην ξεπερνά τις πέντε ώρες.

Η νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009, υπό την προϋπόθεση ότι οι Υπουργοί Μεταφορών της Ε.Ε. θα εγκρίνουν τις προτάσεις του Κοινοβουλίου κατά την ερχόμενη συνάντησή τους.