Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι νέοι οδηγοί για επαγγελματική άδεια Γ' ή Δ' ή Ε' για την αρχική υποχρεωτική επιμόρφωσή τους, αλλά και οι παλιοί οδηγοί για την περιοδική -αργότερα- κατάρτισή τους.

Μια νέα πραγματικότητα έρχεται για τους επαγγελματίες οδηγούς, καθώς η εφαρμογή των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος που ακολουθεί, είναι υποχρεωτική από 10 Σεπτεμβρίου 2008 για τους νέους οδηγούς (λεωφορείων) και ένα χρόνο μετά για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, ενώ οι «παλιοί», οι έχοντες δηλαδή άδεια οδήγησης Δ' ή Ε' θα περνάνε από την προβλεπόμενη εκπαίδευση από το 2013 και οι έχοντες άδεια Γ' κατηγορίας από το 2014.


Έτσι, η εκπαίδευση για την απόκτηση του -απαραίτητου πλέον- Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) χωρίζεται σε αρχική επιμόρφωση για τους νέους και σε περιοδική κατάρτιση για τους παλιούς.
Η εκπαίδευση θα παρέχεται από τις σχολές ΣΕΚΑΜ και ΣΕΚΟΟΜΕΕ, καθώς και από τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ) στα οποία υπάγονται οι κατά τόπους σχολές οδηγών.
Μετά την παραπάνω εισαγωγή θεωρούμε σκόπιμο να δημοσιεύσουμε τα θέματα της εκπαίδευσης, όπως αυτά καθορίστηκαν από την Ε.Ε. (και ισχύουν, φυσικά, και στη χώρα μας) όχι μόνο για να ενημερωθούν οι νέοι υποψήφιοι οδηγοί λεωφορείων, αλλά και για τους παλαιότερους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί και να έχουν λάβει το ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) μέχρι το Σεπτέμβρη του 2013, ενώ μέχρι τότε καλό είναι να γνωρίζουν τα αντικείμενα και αν είναι δυνατόν να τα κάνουν κτήμα τους, έστω κι αν προς το παρόν δε έχουν την τυπική υποχρέωση.

Αναλυτικά η ύλη για το ΠΕΙ των υποψηφίων οδηγών Λεωφορείων στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Αυγούστου που κυκλοφορεί