Στο επετειακό τεύχος Απριλίου που κυκλοφορεί δημοσιεύονται αναλυτικά οι νέες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις οποίες οι ειδικές μεταφορές παύουν να υφίστανται ως ξεχωριστή κατηγορία μεταφορών.

Σε κάθε περίπτωση η αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται εφόσον πληρούνται για την επιχείρηση και το όχημα οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις.

Επίσης, οι κατηγορίες Φ.Δ.Χ. με βάση τον «τύπο αμάξης» και τα μεταφερόμενα είδη, καθώς και οι σχετικές αναγραφές επί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας εξακολουθούν να ισχύουν.