Μετά από μια σειρά επιτυχών παρεμβάσεων του ΠΣΧΕΜ, ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) έλαβε απόφαση με την οποία είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού πώλησης ΔΧ αυτοκινήτου στους αυτοκινητιστές που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης άμεσα ή εντός 12 μηνών όπως προβλέπει ο Ν. 3996/11 αρ. 49 και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 15.000 ευρώ.
Εξίσου σημαντική είναι και η επόμενη απόφαση του ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών) σύμφωνα με την οποία παρέχεται αναστολή για δύο χρόνια του μέτρου της υποχρεωτικής προσκόμισης του πιστοποιητικού εξόφλησης του ΟΑΕΕ για τον έλεγχο των ΔΧ αυτοκινήτων στα ΚΤΕΟ, ανά άδεια, για λόγους δημοσίου συμφέροντος κυρίως κινδύνου για τη δημόσια ασφάλεια και εξασφάλισης της αποδοτικότητας της εργασίας, με την προϋπόθεση ότι θα εξαιρεθούν της αναστολής όσοι έχουν περιουσιακά στοιχεία περισσότερα του ενός ΔΧ αυτοκινήτου.
Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στο επετειακό τεύχος Απριλίου που κυκλοφορεί.