Τροχοί & TIR

Γονική παροχή και ΦΔΧ

Ανήλικα πρόσωπα τα οποία αποκτούν δικαίωμα επί της άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου ή φορτηγού δημόσιας χρήσης, ολόκληρου ή ιδανικών μεριδίων, λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς εν ζωή ή λόγω κληρονομιάς, διατηρούν το δικαίωμα αυτό μέχρι την ενηλικίωσή τους. Μετά την ημερομηνία ενηλικίωσης και μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα. Επίσης, οι νέοι μεταφορείς υποχρεούνται, πέραν της άδειας οδικού μεταφορέα, να αποκτήσουν και την Άδεια Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ). Τα ανήλικα πρόσωπα απαλλάσσονται της υποχρέωσης έκδοσης ΑΟΜ μέχρι την ενηλικίωσή τους. Η έκδοση της οριστικής άδειας κυκλοφορίας γίνεται μετά την έκδοση της άδειας οδικού μεταφορέα και της ΑΟΜ. Επίσης, όταν τα ανήλικα τέκνα γίνουν νέοι μεταφορείς και έχουν κληρονομήσει ΦΔΧ που είναι ενταγμένο σε ΙΜΕ –ΕΠΕ, τότε δεν απαιτείται η έξοδος του ΦΔΧ από την ΙΜΕ – ΕΠΕ που ανήκει.
Τετάρτη 30/05/2012 - 16:22
Κοινοποίηση στα Social Media

Ανήλικα πρόσωπα τα οποία αποκτούν δικαίωμα επί της άδειας κυκλοφορίας λεωφορείου ή φορτηγού δημόσιας χρήσης, ολόκληρου ή ιδανικών μεριδίων, λόγω γονικής παροχής ή δωρεάς εν ζωή ή λόγω κληρονομιάς, διατηρούν το δικαίωμα αυτό μέχρι την ενηλικίωσή τους. Μετά την ημερομηνία ενηλικίωσης και μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποκτήσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα. Επίσης, οι νέοι μεταφορείς υποχρεούνται, πέραν της άδειας οδικού μεταφορέα, να αποκτήσουν και την Άδεια Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ). Τα ανήλικα πρόσωπα απαλλάσσονται της υποχρέωσης έκδοσης ΑΟΜ μέχρι την ενηλικίωσή τους. Η έκδοση της οριστικής άδειας κυκλοφορίας γίνεται μετά την έκδοση της άδειας οδικού μεταφορέα και της ΑΟΜ. Επίσης, όταν τα ανήλικα τέκνα γίνουν νέοι μεταφορείς και έχουν κληρονομήσει ΦΔΧ που είναι ενταγμένο σε ΙΜΕ –ΕΠΕ, τότε δεν απαιτείται η έξοδος του ΦΔΧ από την ΙΜΕ – ΕΠΕ που ανήκει. Αναλυτικά στο τεύχος Ιουνίου που κυκλοφορεί.

Στο ίδιο τεύχος #290

PreviousNext