Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Σεπτεμβρίου μεταφέρουμε γαλακτοκομικά προϊόντα με το τριαξονικό ΜΑΝ TGX 26.480 που πρόσφατα αγόρασε η γνωστή γαλακτοκομική Τριπόλεως Παπαδόπουλος Α.Β.Ε.Ε. με υπερκατασκευή Lamberet SR 2.

«Η μεταφορά ευπαθών προϊόντων, όπως των τυροκομικών, απαιτεί σύγχρονα φορτηγά και ψυκτικούς θαλάμους, για να είμαστε σωστοί και συνεπείς στις μεταφορές» τόνισε ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος για να συμπληρώσει: «αν πάθει κάποια ζημιά το μηχανάκι ή ο θάλαμος μπορεί να καταστραφεί ολόκληρο το φορτίο και αυτό ισούται με μεγάλη οικονομική ζημιά για εμάς. Από το παλιό μας φορτηγό έχουμε μείνει ευχαριστημένοι, αλλά τα χρόνια του πέρασαν και στην παρούσα φάση θέλαμε ένα σύγχρονο εργαλείο δουλειάς το οποίο θα εκτελεί σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια το δρομολόγιό μας. Από φορτηγά μάρκας ΜΑΝ δεν είχαμε παλαιότερη εμπειρία και για την τελική επιλογή μας επηρέασαν κάποιοι συνάδελφοι που έχουν φορτηγά της ίδιας μάρκας. Θεωρώ ότι σαν γερμανικό αυτοκίνητο θα είναι αξιόπιστο και αντάξιο των προσδοκιών μας».

Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Σεπτεμβρίου συζητάμε με τον ιδιοκτήτη για την επιλογή του και καταγράφουμε και τα δικά μας συμπεράσματα.