Τροχοί & TIR

Η Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Ε. για μεταβίβαση ΦΔΧ και τι προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση των Αυτοκινητιστών

Μετά από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στον Ο.Α.Ε.Ε. από τις υπηρεσίες της Δι/νσης Μεταφορών, ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών έδωσε τις εξής απαντήσεις – διευκρινίσεις: Σε κάθε περίπτωση αποχαρακτηρισμού ΔΧ αυτοκινήτου απαιτείται η προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, Σε κάθε περίπτωση αποξένωσης του κατόχου ΔΧ αυτοκινήτου από το δικαίωμα ιδιοκτησίας του, ή οριστικής παραίτησης ή ανάκλησης δικαιώματος άδειας κυκλοφορίας ΔΧ αυτοκινήτου απαιτείται βεβαίωση ΟΑΕΕ περί πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεων του ενδιαφερομένου από πάσης φύσεως οφειλές Στους υποψήφιους συνταξιούχους δύναται να χορηγηθεί βεβαίωση, εφόσον οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προσαυξημένες με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ. Αναλυτικά οι υποχρεώσεις των αυτοκινητιστών κατά τις μεταβιβάσεις ή την συνταξιοδότηση δημοσιεύονται στο τεύχος Οκτωβρίου που κυκλοφορεί.
Δευτέρα 01/10/2012 - 15:42
Κοινοποίηση στα Social Media

Μετά από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στον Ο.Α.Ε.Ε. από τις υπηρεσίες της Δι/νσης Μεταφορών, ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών έδωσε τις εξής απαντήσεις – διευκρινίσεις: 

-          Σε κάθε περίπτωση αποχαρακτηρισμού ΔΧ αυτοκινήτου απαιτείται η προηγούμενη εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών,

-          Σε κάθε περίπτωση αποξένωσης του κατόχου ΔΧ αυτοκινήτου από το δικαίωμα ιδιοκτησίας του, ή οριστικής παραίτησης ή ανάκλησης δικαιώματος άδειας κυκλοφορίας ΔΧ αυτοκινήτου απαιτείται βεβαίωση ΟΑΕΕ περί πλήρους εξόφλησης των υποχρεώσεων του ενδιαφερομένου από πάσης φύσεως οφειλές

-          Στους υποψήφιους συνταξιούχους δύναται να χορηγηθεί βεβαίωση, εφόσον οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προσαυξημένες με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 ευρώ.

 Αναλυτικά οι υποχρεώσεις των αυτοκινητιστών κατά τις μεταβιβάσεις ή την συνταξιοδότηση δημοσιεύονται στο τεύχος Οκτωβρίου που κυκλοφορεί.

PreviousNext