Εξίσου ενδιαφέρον είναι και το δημοσίευμα του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & TIR μηνός Δεκεμβρίου που καταγράφει και αναλύει όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει και αφορούν τα συνοδευτικά έγγραφα των μεταφορών και διακίνησης προϊόντων είτε με ΦΙΧ είτε με ΦΔΧ.   Σημαντική αλλαγή επέρχεται με το λεγόμενο «βιβλίο κινητής αποθήκης» στο οποίο καταχωρούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, τα δελτία αποστολής εφοδιασμού του οχήματος με αγαθά και τα εκδιδόμενα παραστατικά για τη διάθεση αυτών, τα οποία φυλάσσονται επί του οχήματος μέχρι την ενημέρωση του βιβλίου αυτού.