Στο τεύχος Δεκεμβρίου που κυκλοφορεί οδηγούμε στην Ελλάδα και καταγράφουμε το πώς συμπεριφέρεται στο οδικό δίκτυο της χώρα μας το πιο σημαντικό προϊόν της VDL εδώ και δεκαετίες –το νέο Futura, το λεωφορείο δηλαδή, που σηματοδοτεί τη μετάβαση της ολλανδικής εταιρείας σε μία νέα προσέγγιση της αγοράς με πληθώρα καινοτομιών στην κατασκευή, τον σχεδιασμό, τη συναρμογή, το σαλόνι, τη γραμμή μετάδοσης κίνησης και τις δυνατότητες αποδοτικής χρήσης και εκμετάλλευσης.