Ελεύθερες οι μισθώσεις Φορτηγών ΦΙΧ και ΦΔΧ

 Σε μια νέα εποχή πέρασαν πλέον οι οδικές Μεταφορές στη χώρα μας μετά την απελευθέρωση των μισθώσεων φορτηγών χωρίς οδηγό. Οι μισθώσεις αφορούν τώρα και στα ΦΙΧ, δηλαδή το φορτηγό Ιδιωτικής Χρήσης μπορεί να μισθώνεται και να δουλεύει για λογαριασμό άλλης  επιχείρησης από αυτήν που ανήκει, με μοναδικό περιορισμό η άλλη αυτή επιχείρηση, η μισθώτρια, να εμπορεύεται ή να παράγει  «ομοειδή» προϊόντα.

Αυτό σημαίνει, ότι γκρεμίζεται η μέχρι σήμερα βασική αρχή (και λόγος ύπαρξης) των φορτηγών δημοσίας που είναι η εκτέλεση μεταφορών για λογαριασμό τρίτων με κόμιστρο, αφού τώρα μπορούν και τα ΦΙΧ να κάνουν το ίδιο έναντι μισθώματος, όπως βέβαια συνέβαινε και εξακολουθεί να ισχύει με τα ΦΔΧ. Ο περιορισμός των «ομοειδών προϊόντων» είναι τόσο ελαστικός, που θα μπορούσε και να μην υπάρχει, αν σκεφτούμε ότι και τα φορτηγά, λόγω του τύπου της υπερκατασκευής τους, προσφέρονται για μεταφορές ομοειδών προϊόντων. Τα βυτία για παράδειγμα μεταφέρουν καύσιμα, τα ανατρεπόμενα μεταφέρουν χωματουργικά και λατομικά προϊόντα, οι μουσαμάδες ξηρά φορτία κοινά σε χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις, οι θάλαμοι νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα επίσης κοινά σε χιλιάδες επιχειρήσεις, τα εργοταξιακά με γερανούς, πρέσσες ή βαρέλες έχουν και αυτά το δικό τους αντικείμενο κ.λ.π.

Στην πράξη λοιπόν, είναι ελεύθερη τώρα μια εταιρεία πετρελαιοειδών να διαθέτει (διάβαζε μισθώνει) τα βυτιοφόρα ΙΧ οχήματά της στην αδελφή εταιρεία πετρελαιοειδών, η κατασκευαστική εταιρεία να  διαθέτει τα χωματουργικά και εργοταξιακά φορτηγά της στην άλλη κατασκευαστική, το ένα πρακτορείο Τύπου να διαθέτει στο άλλο πρακτορείο τον στόλο των φορτηγών του, ο εισαγωγέας κρεάτων να μισθώνει τα φορτηγά-ψυγεία στον συνάδελφο της κεντρικής κρεαταγοράς κ.ο.κ

 

Δεν είναι πανάκεια

Για όλες τις παραπάνω επιχειρήσεις (ας τις ονομάσουμε χάριν ευκολίας εμπορικές για να τις διαχωρίζουμε από τις μεταφορικές), ο νέος νόμος τους προσφέρει δυνατότητες μείωσης του μεταφορικού κόστους των προϊόντων τους, σύμφωνα τουλάχιστον με το πνεύμα και το γράμμα του νομοθέτη. Όσο πιο σωστά οργανώσουν τις μεταφορές – διανομές των προϊόντων τους, τόσο καλύτερη εκμετάλλευση των μισθωμένων ΦΙΧ θα έχουν.

Ωστόσο, ο νέος νόμος δεν είναι πανάκεια για τις εμπορικές επιχειρήσεις. Η μίσθωση ενός ΦΙΧ άλλης εταιρείας, ανεξάρτητα από το ύψος του τιμήματος της μίσθωσης, το οποίο θα μπορούσε να είναι τυπικό στα πλαίσια «αλληλομισθώσεων» των οχημάτων τους, υποκρύπτει κινδύνους και για τους δύο, δηλαδή εκμισθωτή και μισθωτή.

Ας μην ξεχνάμε, ότι η μίσθωση είναι χωρίς οδηγό, το κόστος του οποίου (μισθολογικό και μη μισθολογικό) είναι μαζί με το διαχειριστικό κόστος, το υψηλότερο στη λειτουργία του φορτηγού, ενώ, ο εκμισθωτής προφανώς θα απαιτεί να λαμβάνει τα αναλογούντα χρήματα του κόστους των αποσβέσεων και των δαπανών ασφάλισης. Δεν υπολογίζουμε το κόστος καυσίμων, λιπαντικών, φθορών, ανταλλακτικών κ.α. επειδή θεωρητικά τουλάχιστον, αυτό είναι κοινό είτε το φορτηγό είναι ΙΧ είτε ΔΧ – επαναλαμβάνουμε θεωρητικά. Για τον ίδιο επίσης λόγο δεν αναφερόμαστε και στο κόστος των διοδίων, αν υποθέσουμε ότι αυτό μετακυλίεται στον πελάτη. Σε μια σύγκριση μεταξύ ιδιόκτητου ΦΙΧ και μισθωμένου ΦΙΧ, ή ΦΔΧ και μισθωμένου ΦΔΧ, θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν και αρκετοί άλλοι παράγοντες κόστους που επιβαρύνουν τις οδικές μεταφορές, όπως το κόστος των ρύπων, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της επαγγελματικής κατάρτισης (υποχρεωτικής ή ειδικής) των οδηγών κ.α. Κρίσιμο, εξάλλου, συγκριτικό στοιχείο είναι αυτό της διαθεσιμότητας των φορτηγών στα πλαίσια των logistics και σε σχέση πάντα με τις τεχνικές δυνατότητες και τα στοιχεία εκμετάλλευσης του κάθε φορτηγού ή στόλου φορτηγών.

 

Ποιος έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα;

Ακριβώς, τα ίδια αυτά στοιχεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα των ΦΔΧ και των επαγγελματιών της Μεταφοράς, οι οποίοι τώρα πλέον θα πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικότεροι και να το αποδεικνύουν καθημερινά και σταθερά. Θα πρέπει να καταφέρουν αυτό που …ποτέ δεν κατάφεραν. Να πείσουν δηλαδή τον πελάτη – φορτωτή, ότι η καλύτερη γι΄ αυτόν λύση είναι να αναθέτει στους επαγγελματίες ιδιοκτήτες ΦΔΧ αυτοκινήτων τις μεταφορές των προϊόντων του. Δεκάδες φορές στο παρελθόν, η στήλη αυτή έχει αναφερθεί στο θέμα αυτό, της βελτίωσης δηλαδή της ανταγωνιστικότητας των ΦΔΧ. Και όταν οι μεταφορικές γίνουν πραγματικά ανταγωνιστικές, θα πρέπει και να πείσουν γι΄ αυτό τον πελάτη τους. Σημεία καθόλου εύκολα, αφού δεν υπάρχουν σήμερα παρά ελάχιστες μόνο μεταφορικές χαρακτηριζόμενες από εξωστρέφεια και σωστή πώληση της υπηρεσίας που λέγεται μεταφορά αγαθών.

 

Κινητοποιήσεις και Αναγγελίες Απεργιών

Με τη δημοσιοποίηση του πολυνομοσχεδίου στο οποίο περιελήφθησαν και οι περί των μισθώσεων διατάξεις ξεκίνησαν και οι κινητοποιήσεις των μεταφορέων με πρώτους τους βυτιοφορείς οι οποίοι φέρονται και ως οι περισσότερο θιγόμενοι, ενώ οι εθνικομεταφορείς προανήγγειλαν απεργία διαρκείας, αν δεν ανασταλούν τα μέτρα.

Θα πρέπει πάντως να σημειώσουμε, ότι οι μισθώσεις φορτηγών χωρίς οδηγό, λειτουργούσαν στη χώρα μας κατά το …ήμισυ δηλαδή με μόνο τις μισθώσεις των ΦΔΧ, όταν η σχετική κοινοτική οδηγία προβλέπει και τη μίσθωση των ΦΙΧ, πάντα χωρίς οδηγό, και ορίζει επίσης ξεχωριστά το καθεστώς των μισθώσεων των ελαφρών επαγγελματικών μέχρι 3,5 τόνους, καθώς και τις μισθώσεις των Επιβατικών ΙΧ μέχρι 9 θέσεων περιλαμβανομένης και αυτής του οδηγού.

Πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε, ότι οι μισθώσεις των βαρέων φορτηγών ΙΧ, αποτελούσαν πάγιο αίτημα των μεγάλων εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων και κυρίως των πετρελαϊκών εταιρειών, οι οποίες επιτακτικά το είχαν θέσει στην ομάδα εργασίας των τροϊκανών (task force), ως θέμα επείγοντος χαρακτήρα, άμεσα συνδεόμενο με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την δημοσιονομική εξυγίανση και –το κυριότερο– ως κοινοτική οδηγία του 2006, προς την οποία η χώρα μας δεν είχε ακόμη προσαρμόσει την εθνική της νομοθεσία.

Το πρόβλημα, με τους μεταφορείς βρίσκεται στο γεγονός ότι ουδέποτε μελέτησαν, ούτε βέβαια έθεσαν στον υπουργό Ανάπτυξης προτάσεις που θα επέφεραν ισοδύναμα αποτελέσματα γι΄ αυτούς, όπως αυτά τα οποία έχουμε επανειλημμένα αναφέρει σε αυτήν εδώ τη στήλη π.χ. μειωμένο φορολογικό συντελεστή, έκπτωση στα διόδια λόγω συχνών διελεύσεων, όπως κάνει ήδη η «Γέφυρα», καθιέρωση της βινιέτας με μειωμένο κόστος για τα ελληνικά οχήματα –το επιτρέπει η ΕΕ–, ουσιαστικές επιδοτήσεις για euro 6 φορτηγά και πολλά άλλα για τα οποία θα επανέλθουμε.

Προς το παρόν, αγαπητοί αναγνώστες, θα πρέπει να αφιερώσετε μέρος του χρόνου σας για να διαβάσετε επισταμένως το πολυσέλιδο θέμα για τις μισθώσεις και τα νέα έγγραφα μεταφοράς που δημοσιεύονται στη συνέχεια. Εμείς θα επανέλθουμε, φυσικά με ό,τι νεότερο, το οποίο, να θυμάστε, το ανεβάζουμε αμέσως και στην ιστοσελίδα μας www.troxoikaitir.gr

 

Καλό δρόμο σε όλους και καλές γιορτές να έχετε.