Τροχοί & TIR

Αλλαγές στις κατηγορίες οδήγησης και νέα επαγγελματικά διπλώματα

Σε ισχύ τέθηκε από 19 Ιανουαρίου 2013 το Π.Δ. 51/2012 με το οποίο προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία σε ένα κοινό με τους ευρωπαίους εταίρους μας πλαίσιο σχετικά με τις κατηγορίες οδήγησης και τα διπλώματα που αντιστοιχούν σε αυτές. Παράλληλα, οι εξετάσεις γίνονται δυσκολότερες και ακριβότερες και μειώνεται ο χρόνος ισχύος των διπλωμάτων.
Παρασκευή 15/02/2013 - 00:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Σε ισχύ τέθηκε από 19 Ιανουαρίου 2013 το Π.Δ. 51/2012 με το οποίο προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία σε ένα κοινό με τους ευρωπαίους εταίρους μας πλαίσιο σχετικά με τις κατηγορίες οδήγησης και τα διπλώματα που αντιστοιχούν σε αυτές. Παράλληλα, οι εξετάσεις γίνονται δυσκολότερες και ακριβότερες και μειώνεται ο χρόνος ισχύος των διπλωμάτων. Οι νέες κατηγορίες αδειών οδήγησης, οι ισοδυναμίες μεταξύ των κατηγοριών οδήγησης, η χρονική ισχύς και οι προϋποθέσεις χορήγησης των νέων αδειών, δημοσιεύονται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Φεβρουαρίου που κυκλοφορεί.

PreviousNext