Τροχοί & TIR

Αντικατάσταση εγγυητικής για την Οικονομική Επιφάνεια

Είναι δυνατή η αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής που κατέθεσε ο οδικός μεταφορέας στην περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών σύμφωνα με την υ.α. Β1/13082/1410/2012 (Β' 888) για την απόδειξη της οικονομικής του επιφάνειας, εφ' όσον η εγγυητική αντικαθίσταται ταυτόχρονα με άλλη εγγυητική επιστολή που πληροί επίσης τις προϋποθέσεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης. Για το σκοπό αυτό, ο μεταφορέας υποβάλλει αίτηση με τους λόγους για την αντικατάσταση, για παράδειγμα, επειδή άλλη τράπεζα του προσέφερε πιο συμφέροντες όρους
Παρασκευή 01/02/2013 - 00:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Είναι δυνατή η αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής που κατέθεσε ο οδικός μεταφορέας στην περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών σύμφωνα με την υ.α. Β1/13082/1410/2012 (Β' 888) για την απόδειξη της οικονομικής του επιφάνειας, εφ' όσον η εγγυητική αντικαθίσταται ταυτόχρονα με άλλη εγγυητική επιστολή που πληροί επίσης τις προϋποθέσεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης. Για το σκοπό αυτό, ο μεταφορέας υποβάλλει αίτηση με τους λόγους για την αντικατάσταση, για παράδειγμα, επειδή άλλη τράπεζα του προσέφερε πιο συμφέροντες όρους

PreviousNext