Τροχοί & TIR

Αθεώρητες Φορτωτικές

Επειδή λάβαμε ερωτήματα αναγνωστών για την υποχρέωση ή όχι θεώρησης στοιχείων μεταφοράς, σας ενημερώνουμε ότι οι φορτωτικές σε χειρόγραφη μορφή μπορούν να είναι αθεώρητες. Ομοίως, για τις φορτωτικές με χρήση Η/Υ δεν απαιτείται σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. Επίσης οι αποδείξεις μεταφοράς σε χειρόγραφη μορφή είναι αθεώρητες και οι αποδείξεις μεταφοράς με χρήση Η/Υ χωρίς σήμαναση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. Σχετικά με τα παραπάνω είναι τα άρθρα 8 και 9 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. Ακόμη, το Ημερολόγιο Μεταφοράς είναι αθεώρητο (άρθρα 8 και 9 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. Αθεώρητο επίσης είναι το Ημερολόγιο Μεταφοράς και με μηχανογραφική τήρηση του (άρθρο 4 και 9 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ: Θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρέπει να είναι το Βιβλίο Κινητής Αποθήκης.
Παρασκευή 01/02/2013 - 00:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Επειδή λάβαμε ερωτήματα αναγνωστών για την υποχρέωση ή όχι θεώρησης στοιχείων μεταφοράς, σας ενημερώνουμε ότι οι φορτωτικές σε χειρόγραφη μορφή μπορούν να είναι αθεώρητες. Ομοίως, για τις φορτωτικές με χρήση Η/Υ δεν απαιτείται σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. Επίσης οι αποδείξεις μεταφοράς σε χειρόγραφη μορφή είναι αθεώρητες και οι αποδείξεις μεταφοράς με χρήση Η/Υ χωρίς σήμαναση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Σχετικά με τα παραπάνω είναι τα άρθρα 8 και 9 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. Ακόμη, το Ημερολόγιο Μεταφοράς είναι αθεώρητο (άρθρα 8 και 9 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. Αθεώρητο επίσης είναι το Ημερολόγιο Μεταφοράς και με μηχανογραφική τήρηση του (άρθρο 4 και 9 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ.

ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ: Θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. πρέπει να είναι το Βιβλίο Κινητής Αποθήκης.

PreviousNext