Τροχοί & TIR

Οι κυρώσεις για το ΠΕΙ

«Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό ή λεωφορείο χωρίς να κατέχει το κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ και με αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ημέρες.» Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιουλίου που κυκλοφορεί δημοσιεύονται οι κυρώσεις για όσους δεν αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), αλλά και για εκείνους που, όταν θα λήξει, δεν θα το ανανεώσουν.
Δευτέρα 01/07/2013 - 00:00
Κοινοποίηση στα Social Media

«Αυτός που καταλαμβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο φορτηγό ή λεωφορείο χωρίς να κατέχει το κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ και με αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησής του, εφόσον υπάρχει, για τριάντα (30) ημέρες.» Στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Ιουλίου που κυκλοφορεί δημοσιεύονται οι κυρώσεις για όσους δεν αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), αλλά και για εκείνους που, όταν θα λήξει, δεν θα το ανανεώσουν.

PreviousNext