Επίσημο μέλος από 1ης Ιουλίου 2013

Εντός Ε.Ε. η Κροατία, αλλά εκτός καμποτάζ για δύο χρόνια

Από την 1η Ιουλίου, η Κροατία είναι το νεότερο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλέον αρκετοί τομείς της Οικονομίας και των Μεταφορών διέπονται από την κοινοτική νομοθεσία και επηρεάζουν τις σχέσεις της με τις υπόλοιπες χώρες – μέλη της Ε.Ε. Ειδικότερα για τις Οδικές Μεταφορές, η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του υπ. Μεταφορών επισημαίνει τα εξής: Από την 1η Ιουλίου 2013 η διενέργεια του μεταφορικού έργου σε διμερές επίπεδο, οι τράνζιτ μεταφορές μέσω Κροατίας καθώς και οι τριγωνικές μεταφορές από και προς τη χώρα αυτή (εντός της κοινοτικής επικράτειας), θα διενεργούνται με την χρήση της Κοινοτικής Άδειας βάσει του άρθρου 4 του Κοιν. Καν. 1072/2009 και δεν θα απαιτείται πλέον η χρήση της άδειας Κροατίας.

Παράλληλα ένα ελληνικό ΦΔΧ όχημα θα πρέπει να διαθέτει την κοινοτική άδεια (Ε.Ε. Κοιν. Καν. 1072/2009) για να διενεργήσει μεταφορικό έργο στη χώρα αυτή (διμερή μεταφορά) , δια μέσου της χώρας αυτής (transit μεταφορά) ή να διενεργήσει μεταφορικό έργο από/προς τρίτες χώρες, οι οποίες θα πρέπει να είναι κράτη – μέλη της Ε.Ε. Αντίστοιχα τα ίδια ισχύουν και για τα ΦΔΧ οχήματα της Κροατίας.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες δημοσιεύονται στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Αυγούστου που κυκλοφορεί στα περίπτερα.