Μετά από ερωτήσεις αυτοκινητιστών στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Οκτωβρίου που κυκλοφορεί απαντούμε σχετικά με τη νομιμότητα των φορτηγών «κλειστού χώρου» (ιδιωτικών) επιχειρήσεων (μεταλλείων, λατομείων) κλπ.