Η ΜΑΝ έχει αναπτύξει νέες σειρές κινητήρων και συγκροτημάτων που υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές Euro 6 και διατηρούν τη γνωστή χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και την υψηλή αξιοπιστία των προϊόντων της. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί σειρά καινοτομικών εφαρμογών σε αρμονική σύνδεση μεταξύ τους. Τα κύρια στοιχεία είναι το εξελιγμένο σύστημα εγχύσεως καυσίμου Common Rail που επιτρέπει την βέλτιστη προσαγωγή καυσίμου για χαμηλή κατανάλωση και ομαλή λειτουργία του κινητήρα, η διάταξη ανακύκλωσης EGR (Exhaust-Gas Recirculation) σε συνδυασμό με ενδιάμεση ψύξη που επιτρέπει την ουσιαστική ελάττωση των οξειδίων του αζώτου, το σύστημα επιλεκτικής καταλυτικής ελάττωσης SCR (Selective Catalytic Reduction) σε συνδυασμό με την χρήση Ad Blue και το φίλτρο κατακράτησης Αιθάλης με συνεχή αναγέννηση (καθαρισμό) που κατακρατά τα σωματίδια σε ποσοστό άνω των 99 %.
Περισσότερες πληροφορίες στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Οκτωβρίου που κυκλοφορεί.