Φορτηγά με μικτό πάνω από 3,5 τόνους επιτρέπεται να έλκουν ρυμούλκα για μεταφορά ακόμη και διαφορετικών προϊόντων αν αυτά εμπίπτουν στη δραστηριότητα της ιδιοκτήτριας του ΦΙΧ εταιρείας, αρκεί να αναγραφούν στην άδεια κυκλοφορίας. Εννοείται ότι θα πρέπει να τηρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου 1959/1991 όπως είναι η σχέση τζίρου της επιχείρησης με το τονάζ των ΦΙΧ που μπορεί να κατέχει. Για το φορτηγό και το συρόμενο εκδίδεται ενιαία άδεια κυκλοφορίας. Περισσότερα στο ΤΡΟΧΟΙ & TIR Μαρτίου που κυκλοφορεί.