Σχολικές Εκδρομές / Ιδιοκτήτες Λεωφορείων

Σάβ, 01/03/2014 - 00:00
Καθώς, βρισκόμαστε μπροστά στη περίοδο πραγματοποίησης των περισσότερων σχολικών εκδρομών, θεωρούμε σκόπιμο να ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων πάνω στα βασικά θέματα που οφείλουν να γνωρίζουν αναλαμβάνοντας το συγκεκριμένο μεταφορικό έργο, το οποίο πρέπει να διασφαλίζει το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας και βέβαια, να διενεργείται μέσα στα πλαίσια των κανονισμών και των διατάξεων που ισχύουν σήμερα. Διαβάστε στο τεύχος Μαρτίου που κυκλοφορεί στα περίπτερα όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων
Μανώλης Αγριμανάκης