Στο τεύχος Ιουλίου που κυκλοφορεί δημοσιεύονται οι προϋποθέσεις μεταφοράς μηχανημάτων (όπως μηχανημάτων έργων ή αγροτικών μηχανημάτων), τα οποία ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία που κατέχει την άδεια κυκλοφορίας των ΦΙΧ αυτοκινήτων με τα οποία θα τα μεταφέρει.