Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

 

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα Logistics, το οποίο μεταξύ άλλων, επιτρέπει σε ένα διαχειριστή αποθήκης να εκτελεί και μεταφορικό έργο. Μεταξύ άλλων, στις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου αποσαφηνίζεται το πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο των Logistics και ορίζονται οι επιχειρήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL – Third Party Logistics) για να ξεπεραστούν προβλήματα στην επαφή των επιχειρήσεων του κλάδου με το δημόσιο και επιτρέπεται η ελεύθερη άσκηση μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων logistics ταυτόχρονα (π.χ. κάποιος που διαχειρίζεται μια αποθήκη μπορεί να κάνει και μεταφορικό έργο) για να αντιμετωπιστούν διάφορα νομικά προβλήματα και για να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος.

Αναλυτικά το νομοσχέδιο, οι αναμενόμενοι ρυθμιστικοί κανόνες και οι σχετικές αντιδράσεις δημοσιεύονται στο τεύχος Ιουλίου που κυκλοφορεί.