Με απόφαση του υφυπουργού ΥπΜεΔι Μιχάλη Παπαδόπουλου εγκρίθηκε η καταβολή και της 4ης δόσης της ενίσχυσης προς του δικαιούχους λεωφορειούχους ΚΤΕΛ που αντικατέστησαν τα λεωφορεία τους με καινούργια ή μεταχειρισμένα (μέχρι 5 χρόνων) και ταυτόχρονα καταβάλλεται και η γ’ δόση ή και προηγούμενες ανείσπραχτες δόσεις δικαιούχων. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται, επίσης, όσοι κατέστησαν, από κληρονομιά, από χαριστική /δωρεά εν ζωή ή άλλη –αποτυπωμένη σε έγγραφο τύπο– αιτία, ιδιοκτήτες ιδανικού μεριδίου ή ολόκληρου λεωφορείου, ενταγμένου σε ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ.