Για πρώτη φορά, στην Ελλάδα, οι νέοι έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν σφαιρικά για ένα επάγγελμα που θα ήθελαν να το ακολουθήσουν, αλλά διστάζουν λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης. Το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR, σε ένα πολυσέλιδο αφιέρωμα, ερευνά το επάγγελμα σε όλες τις πτυχές του, θετικές και αρνητικές, παρουσιάζει τις απόψεις των ειδικών τόσο από την πλευρά των εργαζομένων μισθωτών οδηγών, όσο και από την πλευρά των εργοδοτών-ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων. Ενδιαφέρουσες είναι και οι απαντήσεις που λάβαμε από τους υπευθύνους των στόλων φορτηγών εμπορικών και μεταφορικών επιχειρήσεων κυρίως για τα κριτήρια πρόσληψης των νέων οδηγών, ενώ οι υπεύθυνοι των σχολών οδηγών μέσα από τις απαντήσεις τους σκιαγραφούν το προφίλ των υποψηφίων οδηγών και τι επιζητούν εξασφαλίζοντας το επαγγελματικό δίπλωμα και το ΠΕΙ. Το μεγάλο αφιέρωμα συμπληρώνεται με όλο το τυπικό μέρος, τι δηλαδή προβλέπει η νομοθεσία σχετικά με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης, τη νέα τους κατηγοριοποίηση, τις ισοδυναμίες μεταξύ των κατηγοριών, τη διάρκεια ισχύος, την ηλικία κ.α.   

Μην χάσετε το τεύχος Νοεμβρίου.