Τεχνικός Έλεγχος Οχημάτων με εγκατάσταση LPG

Πέμ, 29/03/2018 - 16:56

Ο κ. Αν. Δομουκτσίδης, Τεχνικός διευθυντής του Ι.ΚΤΕΟ Γιαννιτσών «Eco Control» μας έστειλε προς δημοσίευση την παρακάτω ενημέρωση:

«Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4856_Β – 29/12/2017 η υπ. απόφαση Αριθμ. Οικ.93543/4756 με εφαρμογή από την 01/03/2018 και αφορά στην τροποποίηση του περιοδικού τεχνικού ελέγχου για την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης στα οχήματα με χρήση καυσίμου L.P.G :

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος που χρησιμοποιεί υγραέριο (LPG) ως καύσιμο, το ΚΤΕΟ που διενεργεί τον έλεγχο οφείλει να αναζητήσει από την αρμόδια Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας ή από το ΚΤΕΟ στο οποίο διεξήχθη ο αρχικός τεχνικός έλεγχος έγκριση της διασκευής, φωτοαντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης. Στην περίπτωση που η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δεν είναι εφικτή η υπεύθυνη δήλωση θα κατατίθεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

Kατά τον Περιοδικό Τεχνικό Έλεγχο αν διαπιστωθεί διαφοροποίηση-αντικατάσταση: Ενός εκ των τριών βασικών εξαρτημάτων του συστήματος, δηλαδή της δεξαμενής, του εξαεριωτή / ή υποβιβαστή πίεσης (πνεύμονας) εφόσον υφίσταται ή της ηλεκτρονικής μονάδας ελέγχου, θα διενεργείται εκ νέου ο αρχικός ειδικός τεχνικός έλεγχος έγκρισης της διασκευής συνολικά για το σύστημα υγραεριοκίνησης από το ΚΤΕΟ, χωρίς την απαίτηση για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Προς υπενθύμιση των πολιτών η δεξαμενή αερίου L.P.G έχει ημερομηνία λήξης στα 10 έτη.

Με την ίδια απόφαση, επιτρέπεται η εγκατάσταση συστήματος L.P.G και σε οχήματα κατηγοριών Μ και Ν λαμβάνοντας υπόψη και τις ειδικότερες απαιτήσεις των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων FL ή AT (ADR) και τα οποία μετατρέπονται είτε σε οχήματα δύο καυσίμων (bi-fuel) είτε σε οχήματα διπλού καυσίμου (dual-fuel), με χρήση υγραερίου (LPG). Για διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2382029600».