Με νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή επέρχονται ορισμένες αλλαγές στα τέλη ταξινόμησης ελαφρών φορτηγών μέχρι 3,5 τόνους, για τα οποία η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται με βάση τη λιανική τιμή πώλησης προ φόρων και όχι πλέον με την τιμή χονδρικής πώλησης (εργοστασιακή αξία).

Σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που αφορά σε ορισμένες κατηγορίες εγχωρίως διασκευαζόμενων αυτοκινήτων (υπερκατασκευές), για τα οποία η «φορολογητέα αξία για τα παραγόμενα οχήματα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 2960/2001, για κάθε κατηγορία οχήματος, προστιθεμένου του κόστους διασκευής του οχήματος».

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχος Μαΐου του περιοδικού TROXOI & TIR που κυκλοφορεί στα περίπτερα.