Τροχοί & TIR

Αμετάβλητη η τιμή των TIR

Στην ίδια τιμή με πέρυσι παρέμεινε η τιμή πώλησης των δελτίων TIR. Σύμφωνα με τη σχετική υπ. απόφαση, οι τιμές πώλησης των Δελτίων TIR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης για το έτος 2018, καθορίστη
Τρίτη 17/04/2018 - 11:06
Κοινοποίηση στα Social Media

Στην ίδια τιμή με πέρυσι παρέμεινε η τιμή πώλησης των δελτίων TIR.

Σύμφωνα με τη σχετική υπ. απόφαση, οι τιμές πώλησης των Δελτίων TIR και των Τίτλων Μεμονωμένης Εγγύησης για το έτος 2018, καθορίστηκαν ως ακολούθως:

α. ΔΕΛΤΙΑ TIR

  • 14φυλλο δελτίο TIR: Εβδομήντα τέσσερα (74) ευρώ ανά τεμάχιο.
  • 6φυλλο δελτίο TIR: Πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τεμάχιο.

β. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ: Είκοσι επτά (27) ευρώ ανά τεμάχιο.

PreviousNext