Το 65% των μεταφορέων στην Ευρώπη σχεδιάζει να επενδύσει σε ψηφιακές λύσεις μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τη νέα έρευνα της παγκόσμιας οργάνωσης οδικών μεταφορών, IRU.

Τα στοιχεία, επίσης, δείχνουν ότι ενώ οι παραδοσιακές ανησυχίες σχετικά με το κόστος των καυσίμων (50%) και των περιβαλλοντικών και κανονιστικών περιορισμών (60%) παραμένουν στο προσκήνιο, οι operators είναι ολοένα και περισσότερο προβληματισμένοι με την αύξηση των νεοεισερχομένων στην αγορά, όπως και για τις επιδράσεις των διαφόρων αυτοματισμών στη δουλειά τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της IRU, το 38% των Ευρωπαίων μεταφορέων σχεδιάζει να επενδύσει σε νέες λύσεις διαχείρισης στόλου και το 25% σε ηλεκτρονική ή ψηφιοποιημένη τεκμηρίωση (e-CMR). Εξάλλου, το 40% των ερωτηθέντων ανέφερε πως τα αυτόνομα οχήματα θα είναι η σημαντικότερη αλλαγή κατά τα επόμενα 5-10 χρόνια. Στο ίδιο κλίμα, το 26% κατονομάζει τις πλατφόρμες ψηφιακών υπηρεσιών και τους νέους παρόχους μεταφορών ως μείζονος σημασίας ζητήματα, ενώ μόνο το 20% βλέπει τα drones να έχουν σημαντική επίδραση.

Γενικότερα, η τεχνολογία θεωρείται ως το κλειδί για την επίλυση των βασικών ζητημάτων του κλάδου. Κορυφαία πρόκληση της ψηφιακής εποχής είναι η διαχείριση της «χαρτούρας». Αυτό, τουλάχιστον, θεωρεί το 50% των ερωτηθέντων, με τις αμέσως δημοφιλέστερες απαντήσεις να είναι η ασφάλεια των μεταφορών (41%) και η εξεύρεση φορτίων (30%). Το 28% των μεταφορέων βλέπει την ψηφιοποίηση ως τη λύση στο πρόβλημα έλλειψης οδηγών που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με το 26% να επισημαίνει το ρόλο που θα παίξουν τα αυτόνομα οχήματα στο ίδιο ζήτημα. Ωστόσο, τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση για την αυτοματοποίηση, καθώς το 32% των ερωτηθέντων δεν πιστεύει ότι τα αυτόνομα φορτηγά θα λύσουν το πρόβλημα και επιπλέον το 42% έχει αμφιβολίες για τον συνολικό αντίκτυπό τους.

Τέλος, παρόλο που τα ευρήματα της έρευνας της IRU αποτυπώνουν μια συνολικά θετική εικόνα, για το 28% των ερωτηθέντων ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων δεν θεωρείται σήμερα πραγματικότητα. Στο ίδιο μήκος κύματος, το 35% των επιχειρήσεων δήλωσε πως για τους επόμενους έξι μήνες, δεν έχει σχέδια επενδύσεων σε ψηφιακές λύσεις.