Τροχοί & TIR

Πότε δεν αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του ΚΟΚ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), κατ’ εξαίρεση, δεν αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων δημοσίας χρήσης ή των οχημάτων πο
Σάββατο 05/05/2018 - 09:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του ΚΟΚ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), κατ’ εξαίρεση, δεν αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων δημοσίας χρήσης ή των οχημάτων που ανήκουν σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσής τους, αφαιρείται όμως η άδεια οδήγησης του οδηγού για όσο διάστημα προβλέπεται.

Έτσι στην περίπτωση που οδηγός χρησιμοποιεί τηλέφωνο χωρίς ακουστικά ή χωρίς να είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοιχτή ακρόαση τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες και με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας επίσης για 60 ημέρες – εκτός αν το όχημα είναι δημοσίας χρήσης ή μισθωμένο. Ίδια ποινή επιβάλλεται και στην περίπτωση χρήσης της λωρίδας έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) στην περίπτωση αντικανονικής προσπέρασης και στη μη χρήση ζώνης ασφαλείας. Επίσης, στην περίπτωση παραβίασης του stop επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο, αλλά δεν αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες) αν το όχημα είναι δημoσίας χρήσης ή είναι μισθωμένο.

Στο ίδιο τεύχος #361

PreviousNext