Αρκετές εταιρείες διαχείρισης αυτοκινητόδρομων σε συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές της κάθε χώρας έχουν προχωρήσει στην εγκατάσταση συστημάτων ζύγισης των βαρέων οχημάτων εν κινήσει, χωρίς δηλαδή αυτά να σταματούν. Τα συστήματα αυτά τοποθετήθηκαν πρόσφατα και στην Ουγγαρία, χώρα από την οποία διέρχονται καθημερινά πολλά ελληνικά φορτηγά και για το λόγο αυτό προβαίνουμε σε μια σύντομη αναφορά στον τρόπο λειτουργίας τους έχοντας συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Κατ’ αρχήν, το σύστημα βασίζεται σε μια σειρά αισθητήρων βάρους, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί κάτω από το οδόστρωμα καλύπτοντας τις λωρίδες διέλευσης των φορτηγών και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τα διόδια εκείνα που λειτουργούν δορυφορικά και με κάμερες – όπως αυτά που θα τοποθετηθούν και στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους. Κάθετα με τη λωρίδα διέλευσης σκάβεται ένα μικρό χαντάκι (φωτό) μέσα στο οποίο τοποθετούνται κατάλληλα οι αισθητήρες βάρους και στη συνέχεια το μικρό χαντάκι καλύπτεται με προστατευτικό σκληρό υλικό και με άσφαλτο (πίσσα) ίδια με αυτή του δρόμου.

Όταν το όχημα διέρχεται πάνω από τους αισθητήρες, αυτοί στέλνουν το βάρος του κάθε άξονα χωριστά και το συνολικό βάρος του οχήματος στο συνεργαζόμενο οπτικό σύστημα με τις κάμερες που είναι τοποθετημένες στα διόδια. Φωτογραφίζοντας το όχημα, ταυτόχρονα το αναγνωρίζουν, αν δηλαδή είναι μονό φορτηγό με τον αριθμό των αξόνων του, αν είναι συρμός με επικαθήμενο ή συρόμενο και πάλι με το συνολικό αριθμό των αξόνων.

Το σύστημα, έχοντας στη μνήμη του τη νομοθεσία με τα ανώτατα επιτρεπτά βάρη του οχήματος ή του συρμού καθώς και τα επιτρεπτά βάρη ανά άξονα, αποφασίζει σε μηδέν χρόνο αν το όχημα είναι υπέρβαρο ή όχι.

Στην περίπτωση που είναι υπέρβαρο, όλο το φωτογραφικό υλικό και τα στοιχεία του βάρους, στέλνονται αυτόματα στον έλεγχο της αστυνομίας που ακολουθεί, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο (Truck Control) παράπλευρα του αυτοκινητόδρομου. Εκεί υπάρχει και κανονική πλάστιγγα ζύγισης επάνω στην οποία επιβεβαιώνεται το υπέρβαρο και, συχνά, ακολουθούν και άλλοι έλεγχοι (διαστάσεων, CMR, ταχογράφου κ.λ.π.) και κόβεται το αναλογούν πρόστιμο είτε για το σύνολο των παραβάσεων, είτε μόνο για το υπέρβαρο.

Τα μέγιστα μικτά βάρη

Τέλος, να σημειώσουμε, ότι τα ανώτερα επιτρεπτά βάρη στην Ουγγαρία είναι αυτά που ισχύουν στην Ε.Ε., δηλαδή:

n Αρθρωτό με 5 ή 6 άξονες είτε 2 στον τράκτορα και 3 στο επικαθήμενο, είτε 3+3 το ανώτερο μικτό είναι 40 τόνοι.

n Με 3 άξονες στον τράκτορα και 2 ή 3 στο τρέιλερ, το μικτό ανεβαίνει στους 44 τόνους, αλλά μόνο για μεταφορά κοντέινερ iso 40.

n Συρόμενο με 4 άξονες (2+2): 36 τόνοι.

n Με 5 ή 6 άξονες (2+3) ή (3+2/3): 40 τόνοι.

n Με 5/6 άξονες (3+2/3) αλλά μόνο για μεταφορά κοντέινερ iso 40: 44 τόνοι

n Απόσταση αξόνων: Στο αρθρωτό, η απόσταση από τον πείρο ζεύξης στο πέταλο μέχρι τον πίσω τροχό του επικαθήμενου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12 μέτρα.

n Στα συρόμενα, η μέγιστη απόσταση μετρούμενη παράλληλα προς το διαμήκη άξονα του οδικού συρμού από το απώτατο εμπρόσθιο εξωτερικό σημείο του χώρου φόρτωσης πίσω από το θάλαμο οδήγησης έως το απώτατο οπίσθιο εξωτερικό σημείο του ρυμουλκούμενου του συνδυασμού, μείον την απόσταση μεταξύ του οπίσθιου άκρου του ρυμουλκού και του εμπρόσθιου άκρου του ρυμουλκού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15,65 μ.

n Επίσης, στα συρόμενα, η μέγιστη απόσταση μετρούμενη παράλληλα προς το διαμήκη άξονα του οδικού συρμού από το απώτατο εμπρόσθιο εξωτερικό σημείο του χώρου φόρτωσης πίσω από το θάλαμο οδήγησης έως το απώτατο οπίσθιο εξωτερικό σημείο του ρυμουλκουμένου του συνδυασμού δεν πρέπει να ξεπερνά τα 16,40 μ.

Τα παραπάνω ισχύουν και στη χώρα μας.