Η νέα στρατηγική της ΜΑΝ

Πέμ, 26/07/2018 - 09:00

Το παλαιό γνωστό τμήμα «MAN Diesel & Turbo» μετονομάζεται τώρα σε «MAN Energy Solutions», το οποίο σύμφωνα με την εταιρεία ενσωματώνει το στρατηγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό της, που έχει ήδη αρχίσει από το 2017.

Με αυτό τον τρόπο η ΜΑΝ θέλει να εφαρμόσει στην πράξη τη νέα στρατηγική της για το μέλλον, που τη θέλει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της με βιώσιμες τεχνολογίες και λύσεις, προκειμένου να γίνουν έως το 2030 η κύρια πηγή εισοδήματός της. Η επανασχεδιασμένη στρατηγική των Γερμανών υποστηρίζεται από την επέκταση της γκάμας προϊόντων της MAN Energy Solutions, ώστε να περιλαμβάνει υβριδικές τεχνολογίες, μπαταρίες και ψηφιακές υπηρεσίες.

Με τη νέα επωνυμία, η εταιρεία λαμβάνει επίσης θέση για τη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού για τον παγκόσμιο στόχο για μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Επιπλέον, η MAN Energy Solutions συμβάλλει στην τεχνολογία Power-to-Gas, η οποία επιτρέπει την μετατροπή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ως συνθετικά καύσιμα. Ακόμα, σύμφωνα με το όραμα της MAN Energy Solutions, στο μέλλον η ηλεκτρική ενέργεια θα παράγεται είτε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είτε από αποκεντρωμένους, ευέλικτους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίοι θα τροφοδοτούνται από καύσιμα χωρίς ρύπους άνθρακα. Σε σχέση με αυτό -και μαζί με την ABB- η MAN Energy Solutions εισήγαγε πρόσφατα το ETES (Ηλεκτροθερμική Αποθήκευση Ενέργειας), μια καινοτόμο λύση αποθήκευσης ενέργειας ικανής να παρέχει σε ολόκληρες γειτονιές ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και ψύξη.