Μια θετική προοπτική για την αγορά των φορτηγών ειδικών χρήσεων ανοίγεται με την προκήρυξη μέτρου ύψους 80 εκατ ευρώ που ανακοίνωσε ο αν ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος και στοχεύει στη δημιουργία και λειτουργία ελληνικών επιχειρήσεων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, υπάρχει ανάγκη της μετάβασης σε μια νέα διαχείριση των αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, με περισσότερη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση και σημείωσε ότι ως το τέλος του 2018 όλοι οι δήμοι της χώρας θα πρέπει να έχουν προσαρμοστεί υποχρεωτικά στη διαλογή του οργανικού υλικού στην πηγή. Μεταξύ των επενδύσεων στις οποίες αναμένεται να προχωρήσουν οι δήμοι είναι και η αγορά ειδικών οχημάτων όπως Skip loaders (αλυσιδάκια), σκουπιδιάρες, πρέσες και συμπυκνωτές απορριμμάτων κ.α.