Τροχοί & TIR

Αυστηρότερες διατάξεις και πρόστιμα για ταξί

Αυστηρές κυρώσεις σε υψηλά πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης προβλέπονται με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο ν. 4530/18. Οι κατηγορίες των πειθαρχικών ποινών που θα επιβάλλονται στους παρα
Τρίτη 11/09/2018 - 14:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Αυστηρές κυρώσεις σε υψηλά πρόστιμα και αφαίρεση της άδειας οδήγησης προβλέπονται με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο ν. 4530/18.

Οι κατηγορίες των πειθαρχικών ποινών που θα επιβάλλονται στους παραβάτες είναι α. επίπληξη, β. διοικητικό πρόστιμο και γ. αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης του οδηγού του ΕΔΧ οχήματος.

Αντίστοιχα, οι παραβάσεις των υποχρεώσεων των οδηγών και των ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών των ΕΔΧ αυτοκινήτων θα διακρίνονται στις εξής τρεις κατηγορίες: χαμηλής, μεσαίας και υψηλής αξιολόγησης.

Σύμφωνα με την απόφαση, για τις παραβάσεις χαμηλής αξιολόγησης θα επιβάλλεται η ποινή της επίπληξης και πρόστιμο ύψους έως 300 ευρώ. Για τις παραβάσεις μεσαίας αξιολόγησης θα επιβάλλεται πρόστιμο από 301 ευρώ έως και 600 ευρώ και θα αφαιρείται η ειδική άδεια οδήγησης του οδηγού για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες.

Για τις παραβάσεις υψηλής αξιολόγησης θα αφαιρείται η ειδική άδεια οδήγησης του οδηγού για χρονικό διάστημα έξι μηνών, ενώ για την επαναχορήγησή της θα απαιτείται η επανεξέταση του παραβάτη.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί χρήση αλκοόλ, τοξικών ή ναρκωτικών ουσιών και έχουν ως αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια των επιβατών, ο υπαίτιος οδηγός θα τιμωρείται με πρόστιμο 2.000 ευρώ και με αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ οχήματος για έξι μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000 €) και αφαίρεση της ειδικής άδειας οδήγησης του οδηγού του Ε.Δ.Χ. οχήματος για ένα (1) έτος. Για την επαναχορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης απαιτείται επανεξέταση του παραβάτη, δια της συμμετοχής του στην ειδική θεωρητική εξέταση για την οδήγηση Ε.Δ.Χ. οχήματος όπως καθορίζεται από το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Σημειώνεται, τέλος, ότι αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων και επιβολής των κυρώσεων είναι τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου του ν. 3446/2006, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, για τους χώρους ευθύνης του.

PreviousNext