Πενήντα σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για βαρέα οχήματα θα αποκτήσουν από τις αρχές της νέας δεκαετίας η Φινλανδία, η Σουηδία και η Νορβηγία. Την επένδυση θα πραγματοποιήσει η εταιρεία ενέργειας, Gasum, η οποία εισάγει φυσικό αέριο στη Φινλανδία και προάγει την κυκλική οικονομία με την επεξεργασία αποβλήτων και την παραγωγή βιοαερίου και ανακυκλωμένων θρεπτικών ουσιών στη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Οι νέοι σταθμοί ανεφοδιασμού θα βρίσκονται σε βασικούς κόμβους των οδικών μεταφορών και θα επιτρέψουν σημαντικές αυξήσεις στη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και υγροποιημένου βιοαερίου (LBG) στις heavy-duty μεταφορές των Σκανδιναβικών χωρών.

Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί πως η ζήτηση για καθαρότερες μεταφορές αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, καθώς αναζητούνται λύσεις για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τα οχήματα διανομών, από κοινού με τα βαρέα φορτηγά, ευθύνονται σήμερα για περισσότερο από το ένα τέταρτο των εκπομπών οδικών μεταφορών στην Ε.Ε. Μαζί με τα νέα μοντέλα οχημάτων φυσικού αερίου, το διαρκώς διευρυνόμενο δίκτυο σταθμών ανεφοδιασμού αερίου, δημιουργεί τις συνθήκες για την επέκταση της χρήσης των εν λόγω καυσίμων, γεγονός που θα επιτρέψει τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του αζώτου και σωματιδίων, αλλά και της ηχορύπανσης που προκύπτει από το μεταφορικό έργο.