Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα χρηματοδότησης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» που θα μείνει ανοιχτό για την υποβολή αιτήσεων μέχρι το τέλος του 2019.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος (δημοσία δαπάνη) ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ. Με ποσοστό επιδότησης 50% επιχορηγούνται επενδυτικά σχέδια ύψους από 50.000 έως 400.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της, την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης–διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων. Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι στις εξελίξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται και μεταφορικά μέσα εφόσον αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο στους τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ): Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία, Υλικά/ Κατασκευές.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός.

2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας.

3. Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων.

4. Μεταφορικά Μέσα.

5. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

6. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας).

Για περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα, Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ., Τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο από τις 8.00 π.μ. έως τις 7.00 μ.μ., Email: infoepan@mou.gr, Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr.