Τις επενδύσεις που ορίζονται ως υποχρεωτικές στο master plan του ΟΛΠ ενέκρινε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), ενώ σε ορισμένες από τις προαιρετικές εκφράστηκε αρνητικά. Συγκεκριμένα, ενέκρινε:

n Την επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών στοιβασίας (RMG cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων που αφορά λειτουργικές προσαρμογές του Προβλήτα Ι για την αναβάθμισή του.

n Τη μετατροπή της Πενταγωνικής Αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας που βρίσκεται στην ακτή Μιαούλη. Αφορά στη δημιουργία νέου επιβατικού σταθμού υποδοχής, για την εξυπηρέτηση επιβατών κρουαζιέρας της νέας θέσης Αγ. Νικολάου, με την προϋπόθεση τήρησης των όρων των εγκρίσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, λόγω της γειτνίασης με νεότερο μνημείο.

n Την Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ που αφορά στη διασύνδεση σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων με τον πρώην χώρο ΟΔΔΥ.

n Τη Βελτίωση και Συντήρηση Υποδομών Λιμένα. Αποτελείται από διάφορα υποέργα που αφορούν στη βελτίωση, επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του λιμένα.

n Την Προμήθεια εξοπλισμού λιμένα.

n Την Κατασκευή Νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών

n Την Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους) (Εμπορικός Λιμένας) κ.α.

Επενδύσεις που η ΕΣΑΛ απορρίπτει

Ωστόσο, μια σειρά άλλων προαιρετικών επενδύσεων απορρίφθησαν από την ΕΣΑΛ.

Οι κυριότερες από αυτές ήταν:

n Η Νέα Αποθήκη στην πρώην περιοχή ΟΔΔΥ, έκτασης 80.000 m2 με κατασκευή νέων σύγχρονων αποθηκών εφοδιαστικής αλυσίδας. Πάντως, ο εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων μειοψήφησε διατυπώνοντας την ακόλουθη άποψη: Η συγκεκριμένη επένδυση θα πρέπει να γίνει δεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι υφιστάμενοι όροι δόμησης, διότι αφορά την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε έναν λιμένα (περιλ. cross docking), με τις υφιστάμενες αποθήκες να είναι μικρές σε έκταση και πεπαλαιωμένες.

Η επένδυση δε, αναμένεται να επιφέρει αύξηση των θέσεων εργασίας.

n Η Κατασκευή δύο πενταώροφων κτιρίων στάθμευσης αυτοκινήτων, έκτασης 75.000 m2 το καθένα, στην περιοχή Γ2.

Τέλος, η ΕΣΑΛ έθεσε συγκεκριμένες προϋποθέσεις με την τήρηση των οποίων θα μπορούσε να συμφωνήσει σε επενδύσεις, όπως είναι η ανακατασκευή του κτιρίου της Παγόδας και τη μετατροπή του σε Ξενοδοχείο πέντε αστέρων, η Μετατροπή αποθηκών σε ξενοδοχείο 4 και 5 αστέρων κ.α