Για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον ευρύτερο κλάδο των Μεταφορών ενημερώθηκε ο Τομεάρχης Μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, από αντιπροσωπεία της Διοίκησης του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ).

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διοίκησης του Ε.Ε.ΣΥ.Μ επεσήμαναν την ανάγκη ανάπτυξης Συνδυασμένων Μεταφορών (πολυτροπικότητας) και ενός Εθνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων, Σταθμών και Κόμβων, που καθυστερεί δραματικά, με τεράστιες συνέπειες στην ικανότητα της χώρας να εκσυγχρονίσει το μεταφορικό της σύστημα και να έλξει διαμετακομιστικές ροές με προστιθέμενη αξία.

Στη συνέχεια έκαναν μια σύντομη αναφορά πάνω στα τρέχοντα θέματα των οδικών μεταφορών, εθνικών και διεθνών. Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του πεπαλαιωμένου στόλου των φορτηγών αυτοκινήτων καθώς και η εφαρμογή ενός εθνικού CMR στα πρότυπα της διεθνούς φορτωτικής CMR και η ψηφιοποίησή του (ηλεκτρονικό CMR), ήταν επίσης μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν. Η αντιπροσωπεία του Ε.Ε.ΣΥ.Μ επεσήμανε στον κ. Καραμανλή, πως η εφαρμογή ενός εθνικού CMR θα δώσει λύση σε σειρά προβλημάτων μεταξύ φορτωτών, αυτοκινητιστών και ασφαλιστικών εταιρειών, που σήμερα λύνονται στα δικαστήρια, ενώ η ψηφιοποίησή τους θα μειώσει σημαντικά την παράνομη διενέργεια ενδομεταφορών (cabotage) στην χώρα μας από αλλοδαπά οχήματα και συμμετοχή παράνομα εμπλεκόμενων στις οδικές μεταφορές εμπορευμάτων, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου.

Επίσης, εκφράστηκε από τα μέλη του Ε.Ε.Σ.Υ.Μ. η ανησυχία τους για το αποτέλεσμα της εκπονούμενης μελέτης με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Εθνικής Στρατηγικής Μεταφορών, που αναμένεται σύντομα να παραδοθεί από τους μελετητές, χωρίς να έχει προηγηθεί θεσμική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου.

Από την πλευρά του, ο κ. Καραμανλής αναγνωρίζοντας τις μεγάλες καθυστερήσεις και αστοχίες του Κράτους στην προώθηση του θεσμού των Εμπορευματικών Κέντρων αλλά και τη σημασία των Συνδυασμένων Μεταφορών, που για να αναπτυχθούν απαιτείται στρατηγική στόχευση από την πλευρά της Πολιτείας και παροχή κινήτρων, και εκφράζοντας την ανησυχία του για την κρίσιμη θέση που έχει περιέλθει ο κλάδος των Ελλήνων Οδικών Μεταφορέων, διαβεβαίωσε την αντιπροσωπεία του Ε.Ε.ΣΥ.Μ για τη σημασία που προσδίδει η Ν.Δ. στα θέματα αυτά και πρότεινε την ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ και τους Φορείς που εκπροσωπεί.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι κ.κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης, Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Παρασκευάς Φραντζέσκος, Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Λέσβου & Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Απόστολος Καμαρινάκης, Υποναύαρχος ΛΣ εα & Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Νικόλαος Κουλός, Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Φωκίδας & Αν. Οικονομικός Επόπτης Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Δημήτριος Κατσώχης, Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος & Μέλος ΔΣ Ε.Ε.ΣΥ.Μ, Γεώργιος Τσιβρανίδης, Μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών & Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και Χριστίνα Χατζή, Υπεύθυνη Γραμματείας του Συνδέσμου.