Διασυνοριακή μεταφορά με e-CMR: Συνεργασία Nestlé Ηellas - MED FRIGO

Κυρ, 05/05/2019 - 08:00

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα το πρώτο δρομολόγιο διεθνούς μεταφοράς με την πλήρη εξάλειψη των έγγραφων διαδικασιών, γεγονός που καθιστά την Ελλάδα μία από τις πρώτες χώρες που δοκιμάζει την εφαρμογή του e-CMR σε διασυνοριακή μεταφορά.

Συγκεκριμένα, η Nestlé Hellas εισήγαγε προϊόντα από το εργοστάσιο της μητρικής εταιρείας στην Ισπανία. Τη μεταφορά προς τις αποθήκες της Nestlé στην Αθήνα, πραγματοποίησε η εταιρεία διεθνών μεταφορών MED FRIGO, η οποία και τα παρέδωσε στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του 3PL συνεργάτη της Nestlé Hellas, την εταιρεία DIAKINISIS, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σύμφωνα με τα συμβαλλόμενα μέρη, η αποστολή των εμπορευμάτων της Nestlé Hellas από το εργοστάσιο στο Sevares της Ισπανίας προς τη DIAKINISIS, πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία και απέδειξε πως η ψηφιοποίηση των μεταφορών μπορεί να είναι 100% συμβατή με κάθε νομική και πολιτειακή απαίτηση οδικής εμπορευματικής μεταφοράς, εντός και εκτός συνόρων. Παράλληλα, η διάθεση και χρήση όλων των απαραίτητων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ του φορτωτή Nestlé Ισπανίας, του μεταφορέα MED FRIGO και του παραλήπτη DIAKINISIS, αναβάθμισε στην πράξη την ποιότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών διεθνώς και στη χώρα μας. Επιπλέον, η χρήση του e-CMR αποδείχθηκε ιδιαίτερα φιλική προς τον οδηγό και τους υπεύθυνους παράδοσης/παραλαβής των εμπορευμάτων που ήταν εφοδιασμένοι με smartphones όπου είχε ενσωματωθεί η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα eCMR της IRU – Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών, η οποία ηγείται του συγκεκριμένου πιλοτικού έργου, και στην Ελλάδα μέσω της ΟΦΑΕ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AEOLIX.

Την εκφόρτωση της πρώτης αποστολής διεθνούς μεταφοράς με τη χρήση e-CMR από την Ισπανία στην Ελλάδα παρακολούθησε στο Κέντρο Διανομής της DIAKINISIS, ο κ Ανδρέας Πολάκις, Γενικός Διευθυντής Μεταφορών στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, όπως επίσης η Ανώτατη Διοίκηση και διευθυντικά στελέχη των Nestlé Hellas, MED FRIGO, DIAKINISIS, ΟΦΑΕ και OPERATIONS CENTER. «Η συμμετοχή στο Πιλοτικό Πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια του Υπουργείου για την ψηφιοποίηση των εντύπων μεταφοράς και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό διοικητικών διαδικασιών μέσω ψηφιακών μητρώων και εφαρμογών. Η υλοποίησή τους αναμένεται να συμβάλλει στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Μεταφοράς και της Εφοδιαστικής, αλλά και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της νομιμότητας των μεταφορών», δήλωσε σχετικά ο κ. Πολάκις. «Η κατάργηση της χρήσης χαρτιού είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη βιωσιμότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μεταφορών, ενώ παράλληλα βοηθάει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των logistics με συνέργειες και οφέλη σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα», σημείωσε ο κ. Βασίλης Πυρομάλης, Physical Logistics Manager της Nestlé Hellas. «H MEDFRIGO, όπως πάντα πρωτοπόρος στη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, συμμετέχει στο πρόγραμμα του ψηφιακού CMR, με σκοπό τη διαμόρφωση του πλαισίου εφαρμογής του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε ο κ. Σωτήρης Μπρακατσέλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕD FRIGO. «Mε χαρά αποδεχτήκαμε την πρόσκληση για την συμμετοχή μας στο πιλοτικό πρόγραμμα e-CMR, γιατί πιστεύουμε στα οφέλη που προκύπτουν όχι μόνο από την αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση διαδικασιών σε όλη την αλυσίδα, αλλά και τα περιβαλλοντολογικά οφέλη από τα Green Logistics», είπε ο κ. Αντώνης Κορνούτος, Δ/νων Σύμβουλος της DIAKINISIS.

Πηγή: Ο.Φ.Α.Ε