Τροχοί & TIR

Παραμένουν σε πτώση οι χερσαίες μεταφορές;

Συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο του 2019 η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2018. Η μείωση έ
Παρασκευή 12/07/2019 - 02:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Συνεχίστηκε και στο πρώτο τρίμηνο του 2019 η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Α΄ τριμήνου 2018. Η μείωση έφτασε στο 3,8% έναντι μείωσης 1,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018 προς το 2017 (Γράφημα 1), σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, όμως, για τις οδικές μεταφορές δεν αποτυπώνεται σαφής εικόνα, λόγω του συνυπολογισμού στον ίδιο δείκτη και των μεταφορών μέσω αγωγών. Έτσι, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές μεταφορές φτάνουν μέχρι το 2016, χρονιά που καταγράφεται μείωση κατά 2,3% σε σχέση με το 2015. Πάντως, η σταθερή ανάπτυξη των αποθηκεύσεων, και μάλιστα σε υψηλά μεγέθη, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μια μικρότερη αύξηση έχει πιθανότατα επέλθει και στις εμπορευματικές μεταφορές τον τελευταίο ενάμιση χρόνο κυρίως χάρη στη διεθνή μεταφορά.

Συγκρίνοντας, εξάλλου, το Α΄ τρίμηνο του 2019 με το Δ΄ τρίμηνο του 2018, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν τα εξής:

n Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του Α΄τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 16,9%, έναντι μείωσης 15,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018.

n Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του Α΄ τριμήνου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2018, παρουσίασε μείωση 6,7%, έναντι μείωσης 9,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018.

Κατανομή μεταφορικού έργου μεταξύ ΦΙΧ και ΦΔΧ

Σύμφωνα με προγενέστερη έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, στοχευμένη όμως στη διακίνηση φορτίων με ΦΙΧ και ΦΔΧ, παρατηρούμε μια εντυπωσιακή διαφορά υπέρ των ΙΧ φορτηγών, στοιχείο το οποίο έχουμε επανειλημμένα επισημάνει (διάβαζε το «Σημείωμα του εκδότη» στο Τ.Τ. Μαΐου 2019).

Λαμβάνοντας, μάλιστα, υπόψη ότι η διεθνής οδική μεταφορά με ΦΔΧ σημειώνει άνοδο, συμπεραίνουμε ότι οι εμπορικές και άλλες επιχειρήσεις προτιμούν να πραγματοποιούν τη διακίνηση των προϊόντων τους εντός της χώρας με δικά τους φορτηγά ΙΧ. Χαρακτηριστικός είναι ο πίνακας που ακολουθεί, που δείχνει τη μείωση του βάρους των εμπορευμάτων για τα ΦΔΧ (πολύ λιγότερο για τα ΦΙΧ), αλλά, ωστόσο, τα ΦΔΧ σημειώνουν αύξηση τονοχιλιομέτρων, η οποία εξηγείται από την άνοδο της διεθνομεταφοράς των αυτοκινήτων δημοσίας.

Άλλωστε, είναι γνωστό, ότι οι εμπορικές -γενικά επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι εισαγωγικές χρησιμοποιούν για την εισαγωγή τις νταλίκες ΦΔΧ, ενώ για τη διακίνηση εισαχθέντων προϊόντων εντός της χώρας προτιμούν να έχουν τον δικό τους στόλο ΦΙΧ σε αντίθεση με τις χώρες του εξωτερικού, όπου ο επιχειρηματίας έμπορος αναθέτει στα ΦΔΧ των μεταφορικών εταιρειών, όχι μόνο την εισαγωγή, αλλά και την εσωτερική διακίνηση και διανομή των προϊόντων τους. Φυσικά, η εξήγηση είναι απλή: Οι μεταφορικές στο εξωτερικό προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες και σε ανταγωνιστικές τιμές.

PreviousNext