Τροχοί & TIR

Το «success story» της ΟΛΘ Α.Ε.

Κατά 6% αυξήθηκε το 2018 η κίνηση στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένα Θεσσαλονίκης και κατά 4% στο Συμβατικό Λιμάνι. Τα παραπάνω στοιχεία ανακοίνωσε –μεταξύ άλλων– ο Γενικός Οικονομικός Διευθ
Τρίτη 09/07/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media
Τα 12 καινούργια Straddle Carriers που αγόρασε η νέα Διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ από την εταιρεία Konecranes Noell και τα οποία έχουν τη δυνατότητα στοιβασίας των εμπορευματοκιβωτίων σε 3 επίπεδα καθ’ ύψος.
Τα 12 καινούργια Straddle Carriers που αγόρασε η νέα Διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ από την εταιρεία Konecranes Noell και τα οποία έχουν τη δυνατότητα στοιβασίας των εμπορευματοκιβωτίων σε 3 επίπεδα καθ’ ύψος.

Κατά 6% αυξήθηκε το 2018 η κίνηση στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένα Θεσσαλονίκης και κατά 4% στο Συμβατικό Λιμάνι. Τα παραπάνω στοιχεία ανακοίνωσε –μεταξύ άλλων– ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε., κ. Henrik Μ. Jepsen, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του απολογισμού των πεπραγμένων της εταιρείας, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του λιμανιού υπό τη νέα διοίκηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, «η αύξηση της διακίνησης στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων οφείλεται στην άνοδο των ελληνικών εξαγωγών και την παρουσία της εταιρείας στις transit αγορές της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας. Αντίστοιχα σημαντική είναι η παρουσία στην transit αγορά της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, σε ό,τι αφορά το συμβατικό φορτίο, ενώ παράλληλα η ΟΛΘ Α.Ε. επεκτάθηκε σε νέες αγορές, όπως αυτή του Κοσσόβου».

Ακόμα πιο εντυπωσιακά είναι τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία της ΟΛΘ Α.Ε. για το 2018, καθώς σημειώθηκε σημαντικά βελτιωμένη κερδοφορία. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 7,9% (58,5 εκ. ευρώ το 2018 έναντι 54,2 εκ. ευρώ το 2017) και παράλληλα τα λειτουργικά κέρδη EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) σημείωσαν αύξηση 46,4%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 27,6 εκ. ευρώ το 2018, έναντι 18,85 εκ. ευρώ το 2017, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 47,2%, επί του κύκλου εργασιών. Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν αύξηση 98,2%, φτάνοντας στα 24,7 εκ. ευρώ το 2018, έναντι 12,5 εκ. ευρώ το 2017, με το σχετικό περιθώριο επί του κύκλου εργασιών να διαμορφώνεται στο 42%.

Στον απολογισμό της δράσης της ΟΛΘ Α.Ε. δεν παραλήφθηκε να τονιστεί το γεγονός πως η εταιρεία εξακολουθεί να παρουσιάζει μηδενικό δανεισμό, υποστηριζόμενη σε ισχυρή ταμειακή βάση, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31.12.2018 να ξεπερνούν τα 91 εκ. ευρώ.

Τα στελέχη της διοικητικής ομάδας της ΟΛΘ Α.Ε. δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένα από τη βελτίωση χαρακτηριστικών δεικτών αποδοτικότητας της λειτουργίας του Λιμανιού, όπως ο χρόνος παραμονής πλοίου στο αγκυροβόλιο και ο δείκτης αποδοτικότητας των γερανών (αριθμός κινήσεων/ανά γερανό/ανά ώρα). Τόνισαν ακόμα, πως το τελευταίο διάστημα υπάρχει σε εβδομαδιαία βάση γραμμή Ro-Rο, η οποία συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα λιμάνια της Λεμεσού και της Χάιφα.

Επενδύσεις 50 εκ. ευρώ

Σύμφωνα με το επενδυτικό σχέδιο της ΟΛΘ Α.Ε., το ύψος των επενδύσεων τους πρώτους 33 μήνες, μετά την ανάληψη της διοίκησης της εταιρείας από το νέο επενδυτικό σχήμα, εκτιμάται ότι θα είναι ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι το τέλος του 2020, αναμένονται να ολοκληρωθούν οι παρακάτω επενδύσεις:

 • Απόκτηση 2 νέων Γ/Γ, διπλής ανύψωσης, 18 σειρών (ικανών να εξυπηρετούν πλοία χωρητικότητας έως 9.000 TEU). Εκτιμάται ότι ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στις αρχές του 2021.
 • Απόκτηση νέου Αυτοκινούμενου Γερανού, με ικανότητα ανύψωσης 140 τόνων και εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης το τέλος του 2019. Αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και στον Σταθμό Συμβατικού Λιμένα.
 • Διαγωνισμός και ανάθεση για νέο λογισμικό TOS για τη διαχείριση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Σ.ΕΜΠΟ Ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια

«Καθώς η εταιρεία έχει βρει τον βηματισμό της, έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πελατών του Λιμένα καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του πελατολογίου της, είναι πλέον έτοιμη για τοεπόμενο βήμα: Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης να αναδειχθεί σε μεταφορικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Βαλκανική, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής», δήλωσε ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., κ. Σωτήριος Θεοφάνης, προσθέτοντας: «Η ΟΛΘ Α.Ε., αξιοποιώντας τις συνεργίες που έχουν αναπτυχθεί το προηγούμενο διάστημα στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, θα επικεντρωθεί στη συνεργασία με υφιστάμενα εμπορευματικά κέντρα ή στη δημιουργία νέων, παγιώνοντας το πρωταγωνιστικό ρόλο του λιμανιού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ενισχύοντας παράλληλα την εμπορική και επιχειρηματική αξία του Λιμανιού, όχι μόνο για τους κύριους μετόχους τους, αλλά και για το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας που συμμετέχει σε άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες με το λιμάνι επιχειρηματικές δραστηριότητες».

Υπενθυμίζεται πως τους πρώτους 14 μήνες, η σημερινή διοικητική ομάδα της εταιρείας ολοκλήρωσε τις παρακάτω επενδύσεις:

 •  Απόκτηση 12 νέων Straddle Carriers (ΟΣΜΕ). Στόλος 24 μηχανημάτων διαθέσιμος σήμερα.
 •  Απόκτηση 3 Spreaders για Γ/Γ και 2 για αυτοκινούμενους γερανούς, ήδη σε λειτουργία.
 •  Ολοκλήρωση ενός πλήρους προγράμματος ανακατασκευής των Γ/Γ & Straddle Carriers (ΟΣΜΕ), βελτιώνοντας σημαντικά τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού.
 •  Επέκταση του χώρου στοιβασίας κατά 2.5Ha.
 •  Επέκταση χωρητικότητας Ε/Κ ψυγείων, από 300 σε 400 πρίζες.
 •  Ασφαλτόστρωση της πλατείας εναπόθεσης εντός του Σ.ΕΜΠΟ.
 •  Εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού στον Σ.ΕΜΠΟ.
 •  Διαπλάτυνση του δρόμου που οδηγεί στην Πύλη 16, από 3 σε 6 λωρίδες.
 •  Δημιουργία χώρου στάθμευσης (Pre-Port Parking) κοντά στην Πύλη 16 για στάθμευση φορτηγών που πρέπει να ολοκληρώσουν τις τελωνειακές τους διαδικασίες.

Ιταλός ο νέος Εκτελεστικός Διευθυντής

Στο πλαίσιο της παρουσίασης της στρατηγικής της ΟΛΘ Α.Ε., ο κ. Θεοφάνης ανακοίνωσε ότι καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή με αρμοδιότητα τον επιχειρησιακό τομέα της εταιρείας, αναλαμβάνει ο κ. Franco Nicola Cupolo, ενώ ο ίδιος διατηρεί ως Εκτελεστικός Πρόεδρος της ΟΛΘ Α.Ε. τους τομείς που σχετίζονται με τη στρατηγική, την ανάπτυξη, την εμπορική πολιτική και το Επενδυτικό Πλάνο της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δραστηριοτήτων στη Βαλκανική και τη ΝΑ Ευρώπη.

«Η επιτυχία μία εταιρείας μπορεί να στηριχθεί μόνο στην επιτυχία των ανθρώπων της», δήλωσε περιχαρής ο κ. Cupolo, ο οποίος τόνισε πως το μοντέλο διοίκησης που πρόκειται να εφαρμόσει, στηρίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες: την ασφάλεια, την ειλικρίνεια & τη διαφάνεια, αλλά και την ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας. Ανακοινώθηκε, τέλος, η λήξη της συνεργασίας με τον έως τώρα Γενικό Επιχειρησιακό Διευθυντή και Διευθυντή του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, κ. Marc Riondel.

Από αριστερά διακρίνονται οι Henrik M. Jepsen, Αθανασία Μπίδιου, Σωτήριος Θεοφάνης, Franco Cupolo και Rui Pinto.
PreviousNext