Κατά 6% αυξήθηκε το 2018 η κίνηση στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του Λιμένα Θεσσαλονίκης και κατά 4% στο Συμβατικό Λιμάνι.

Τα παραπάνω στοιχεία ανακοίνωσε –μεταξύ άλλων– ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε., κ. Henrik Μ. Jepsen, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του απολογισμού των πεπραγμένων της εταιρείας, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του λιμανιού υπό τη νέα διοίκηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, «η αύξηση της διακίνησης στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων οφείλεται στην άνοδο των ελληνικών εξαγωγών και την παρουσία της εταιρείας στις transit αγορές της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας. Αντίστοιχα σημαντική είναι η παρουσία στην transit αγορά της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, σε ό,τι αφορά το συμβατικό φορτίο, ενώ παράλληλα η ΟΛΘ Α.Ε. επεκτάθηκε σε νέες αγορές, όπως αυτή του Κοσσόβου».

Ακόμα πιο εντυπωσιακά είναι τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία της ΟΛΘ Α.Ε. για το 2018, καθώς σημειώθηκε σημαντικά βελτιωμένη κερδοφορία. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 7,9% (58,5 εκ. ευρώ το 2018 έναντι 54,2 εκ. ευρώ το 2017) και παράλληλα τα λειτουργικά κέρδη EBITDA (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) σημείωσαν αύξηση 46,4%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 27,6 εκ. ευρώ το 2018, έναντι 18,85 εκ. ευρώ το 2017, με το σχετικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 47,2%, επί του κύκλου εργασιών. Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν αύξηση 98,2%, φτάνοντας στα 24,7 εκ. ευρώ το 2018, έναντι 12,5 εκ. ευρώ το 2017, με το σχετικό περιθώριο επί του κύκλου εργασιών να διαμορφώνεται στο 42%.

Στον απολογισμό της δράσης της ΟΛΘ Α.Ε. δεν παραλήφθηκε να τονιστεί το γεγονός πως η εταιρεία εξακολουθεί να παρουσιάζει μηδενικό δανεισμό, υποστηριζόμενη σε ισχυρή ταμειακή βάση, με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31.12.2018 να ξεπερνούν τα 91 εκ. ευρώ. Τα στελέχη της διοικητικής ομάδας της ΟΛΘ Α.Ε. δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένα από τη βελτίωση χαρακτηριστικών δεικτών αποδοτικότητας της λειτουργίας του Λιμανιού, όπως ο χρόνος παραμονής πλοίου στο αγκυροβόλιο και ο δείκτης αποδοτικότητας των γερανών (αριθμός κινήσεων/ανά γερανό/ανά ώρα). Τόνισαν ακόμα, πως το τελευταίο διάστημα υπάρχει σε εβδομαδιαία βάση γραμμή Ro-Rο, η οποία συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τα λιμάνια της Λεμεσού και της Χάιφα.

Διαβάστε περισσότερα στο τεύχους Ιουλίου (375) του Τ&Τ που κυκλοφορεί στα περίπτερα Ελλάδας και Κύπρου.