Το στρατηγικό σχέδιο μεταφορών οδηγεί σε εξοικονόμηση 18 δισ. ευρώ ετησίως, ανέφερε μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας, κ. Θάνος Βούρδας, μιλώντας στο 3ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών, διευκρινίζοντας πως το ποσό προκύπτει με τη συνολική υλοποίηση του MasterPlan για τις μεταφορές, με δύο χρονικούς ορίζοντες το 2027 και το 2037 και συμπεριλαμβάνει επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές, εξηγώντας πως αυτή η εξοικονόμηση προκύπτει από τη μείωση του λειτουργικού κόστους των οχημάτων, του περιβαλλοντικού κόστους, καθώς και του κόστους που απορρέει από τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου.

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή ο κ. Βούρδας αναφέρθηκε στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, που επί χρόνια αναπτύχθηκε άναρχα με τις προσωπικές προσπάθειες των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών και καμιά συμβολή από κυβερνητικές πολιτικές. Το 2017 εγκρίθηκε πρώτη φορά Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Εφοδιαστική Αλυσίδα και το 2018 με επισπεύδον το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων υπουργείων ξεκίνησε εντατική προσπάθεια υλοποίησης ποικίλων δράσεων με σκοπό να φέρει κοντά το κράτος με τον ιδιωτικό τομέα και να αντιμετωπίσει προβλήματα που συσσωρεύονταν χρόνια σε έναν κλάδο που αποτελεί ισχυρό παραγωγικό εργαλείο για τη χώρα μας.

Κατόπιν, ο κ. Βούρδας ανέφερε τις διακρατικές συμφωνίες, όπως αυτή της Ελλάδας-Βουλγαρίας για το έργο Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Αλεξανδρούπολη-Μπουργκάς-Βάρνα-Ρούσε, που αφορά στη σιδηροδρομική σύνδεση λιμανιών Θεσσαλονίκης-Καβάλας-Αλεξανδρούπολης Μπουργκάς-Βάρνα-Ρούσε με one-stop-shop υπηρεσίες μεταφοράς προϊόντων από την Ανατολή με αποσυμφόρηση των Στενών των Δαρδανελλίων.

Ανάλογες πρωτοβουλίες, πρόσθεσε, λαμβάνονται και με τις άλλες γειτονικές μας χώρες με στόχο την ανάπτυξη ενός ισχυρού βαλκανικού cluster στο Νοτιανατολικό άκρο της Ευρώπης.

Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

Η χώρα μας, συνέχισε ο κ. Βούρδας, παρουσιάζει έντονα το χαρακτηριστικό της αστικοποίησης, που σημαίνει ότι οι περισσότερες πόλεις αποτελούν τις «μηχανές» της οικονομικής ανάπτυξης και εργασίας. Αυτό έχει, όμως, ως αποτέλεσμα οι αστικές αυτές περιοχές, ιδιαίτερα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, να εμφανίζουν έντονα τα φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου. Προβλήματα που μπορούν να ελαχιστοποιηθούν όταν ο σχεδιασμός των υποδομών και υπηρεσιών υλοποιείται στις αστικές περιοχές με γνώμονα τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα (ΒΑΚ), που σήμερα μάλιστα αποτελεί πανευρωπαϊκό θέμα. Οι στόχοι της ΕΕ για τις αστικές μεταφορές είναι η μείωση στο ήμισυ της χρήσης αυτοκινήτων «που κινούνται με συμβατικά καύσιμα» έως το 2030, η σταδιακή κατάργησή τους στις πόλεις έως το 2050 και η επίτευξη μιας ουσιαστικά απαλλαγμένης από διοξείδιο του άνθρακα αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας στα μεγάλα αστικά κέντρα έως το 2030.

Καταλήγοντας ο κ. Βούρδας αναφέρθηκε στο Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για τις Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων, «που έχει στόχο μεταξύ άλλων, την επέκταση των υφιστάμενων υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. φυσικού αερίου), καθώς και το σχεδιασμό για τη μελλοντική ανάπτυξη νέων υποδομών, όπως είναι και τα σημεία φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων για την υποστήριξη της ηλεκτροκίνησης».