Οι φορτωτές, οι μεταφορείς και οι 3PL εταιρείες θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά από βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις ως απόρροια της ανάπτυξης των δικτύων 5G, τα οποία θα επηρεάσουν ολόκληρη τη βιομηχανία των μεταφορών και των logistics.

Καταρχάς, απαιτείται σκληρή δουλειά για να κατασκευαστούν οι απαιτούμενες υποδομές για τα ασύρματα δίκτυα υψηλής ταχύτητας. Τεχνικοί και εργάτες θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τον απαιτούμενο εξοπλισμό για να κάνουν τη δουλειά τους, ο οποίος θα πρέπει να μεταφερθεί στο ακριβές σημείο που χρειάζεται, τη στιγμή που αυτό είναι απαραίτητο, καθώς διαφορετικά θα υπάρξουν καθυστερήσεις και πιθανές παύσεις εργασιών, οι οποίες κοστίζουν ακριβά σε χρόνο και χρήμα.

Μακροπρόθεσμα, τα 5G δίκτυα θα ευεργετήσουν την εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics, επιτρέποντας την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που θα επιφέρει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ολόκληρη τη διαδικασία. Από τη στιγμή που όλο και περισσότερες συσκευές που απαιτούνται από τα logistics γίνονται μέρος του «Διαδικτύου των πραγμάτων» (Internet of Things), θα παράγουν μια εξαιρετικά πλούσια ροή δεδομένων, τα οποία θα αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο.

Με άλλα λόγια, σε μία πραγματικά «συνδεδεμένη» εφοδιαστική αλυσίδα, στην οποία οι εμπλεκόμενοι φορείς -από τον προμηθευτή των πρώτων υλών και τον κατασκευαστή του προϊόντος, μέχρι το φορτηγό που το παραλαμβάνει και τον έμπορο λιανικής- στέλνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που επηρεάζει αποφασιστικά όλες τις δραστηριότητες παραγωγής και μεταφοράς. Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπορεί να αναφέρει ποιο προϊόν ετοιμάζεται να εξαντληθεί και η πληροφορία αυτή να φτάσει στον παραγωγό ώστε αυτός να γνωρίζει πόση ποσότητα είναι απαραίτητη, πού θα κατασκευαστεί και πότε θα χρειαστεί. Ομοίως, ο μεταφορέας ενημερώνεται για τους ακριβείς χρόνους και τις ποσότητες μεταφοράς, στέλνοντας με τη σειρά του στοιχεία σχετικά με τη διαθέσιμη χωρητικότητα, την τοποθεσία του οχήματος, τις συνθήκες του δρόμου και το ιστορικό απόδοσης του οδηγού.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση αποτελεί η κατασκευή συσκευών 5G χαμηλού κόστους, αλλά και η δημιουργία προτύπων και νομοθετικού πλαισίου που θα καθοδηγούν την ανάπτυξη και θα διέπουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης αυτών των συσκευών, μια διαδικασία που θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί.