Πώς να παρατείνετε τη ζωή των ελαστικών σε επικαθήμενο όχημα

Κυρ, 13/10/2019 - 08:00 Απόστολος Μαυράκης

Τα ελαστικά, που κατασκευάζει η MICHELIN για φερόμενους άξονες σε επικαθήμενο, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτές τις συνθήκες χρήσης.

Ωστόσο, δεν έχουν όλες οι θέσεις σε ένα επικαθήμενο τον ίδιο ρυθμό φυσιολογικής φθοράς, την ίδια συχνότητα εμφάνισης ανομοιόμορφης φθοράς, την ίδια πλευρική καταπόνηση και εντέλει την ίδια χιλιομετρική απόδοση.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΕΝΙΚΑ

Σαν αποτέλεσμα της πλευρικής καταπόνησης, όταν το όχημα στρίβει και κάνει ελιγμό, τα ελαστικά που είναι τοποθετημένα σε ένα 3-αξονικό επικαθήμενο δεν παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό φθοράς και διάρκεια ζωής:

 • Στον 1ο άξονα, δέχονται περιορισμένη πλευρική καταπόνηση και έτσι παρουσιάζουν ρυθμό φυσιολογικής φθοράς μεταξύ αυτών στον 2ο και 3ο άξονα.

 • Στο 2ο άξονα, καταπονούνται ελάχιστα και έχουν πολύ αργό ρυθμό φυσιολογικής φθοράς. Είναι πιο πιθανό τα ελαστικά αυτά να παρουσιάσουν μορφές ανομοιόμορφης φθοράς σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων.

 • Στον 3ο άξονα, έχουν τον πιο γρήγορο ρυθμό φυσιολογικής φθοράς καθώς δέχονται έντονες πλευρικές καταπονήσεις λόγω της γεωμετρίας του οχήματος. Όμως, τα ελαστικά αυτά είναι λιγότερο πιθανό να εμφανίσουν μορφές ανομοιόμορφης φθοράς σε διαδρομές μεγάλων αποστάσεων.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Γενικά, προτείνουμε οι αντιμεταθέσεις να γίνονται στο 50% της φθοράς. Ωστόσο, οι συνθήκες χρήσης του οχήματος και ο τρόπος οδήγησης μπορεί να υπαγορεύσουν αντιμετάθεση νωρίτερα ή αργότερα. Ο στόχος είναι να κάνουμε μόνο μία αντιμετάθεση, κατά τη διάρκεια της ζωής των ελαστικών, ώστε να φτάσουν τα ελαστικά όλων των αξόνων, στο τέλος της ζωής τους, ταυτόχρονα.

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΣ

 • Τα ελαστικά MICHELIN τύπου «Τ», για χρήση σε φερόμενους άξονες, έχουν σήμανση FRT (Free Rolling Tyre). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε φερόμενους άξονες και ποτέ σε κατευθυντήριους ή κινητήριους.

 • Ελέγχετε τακτικά την πίεση των ελαστικών, σύμφωνα με τις συστάσεις της MICHELIN: για παράδειγμα 9 bar (≈130 psi), για ελαστικά διαστάσεων 385/55 R22.5 & 385/65 R22.5, με φορτίο 9Τ ανά άξονα.

 • Γυρίστε (αλλάξτε φορά περιστροφής) το ελαστικό στη ζάντα, αν παρατηρηθεί επικλινής ή μονόπλευρη φθορά.

 • Ξανασκάλισμα ελαστικών με εκτεταμένες αποσπάσεις γόμας και πολλαπλά κοψίματα δεν συνιστάται.

 • Συμβουλή για ξανασκαλισμένα ελαστικά:

 1. 1ος Άξονας – Η χρήση ξανασκαλισμένων ελαστικών είναι δυνατή αναλόγως τη χρήση.

 2. 2ος Άξονας – Η χρήση ξανασκαλισμένων ελαστικών συνίσταται.

 3. 3ος Άξονας – Η χρήση ξανασκαλισμένων ελαστικών συνήθως δεν συνίσταται. Όμως, τα ελαστικά του 3ου άξονα μπορούν, μετά το ξανασκάλισμα, να τοποθετηθούν στο 2ο άξονα.

 • Η χρήση ανυψούμενων αξόνων σε επικαθήμενα μπορεί να ελαττώσει τη φθορά του τελευταίου άξονα.

 • Η επιλογή των κατάλληλων ελαστικών θα πρέπει πάντα να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο ανά άξονα.