Την τελευταία έκδοση της Ολοκληρωμένης Εσωτερικής Πλατφόρμας (IIP) παρουσίασε η Continental.

Αποτελεί ουσιαστικά έναν υπολογιστή υψηλής απόδοσης, το software και hardware του οποίου παρέχουν τη βάση για την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων και οχημάτων στο συνδεδεμένο κόκπιτ του αύριο. Το σύστημα IIP συνδυάζει διάφορες οθόνες, όπως τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και την οθόνη της κεντρικής κονσόλας, με τις υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet για να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη λύση επικοινωνίας.

Στο μεταξύ, η Continental συνεχίζει να επενδύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αποκτώντας ένα μειοψηφικό πακέτο μετοχών στην start-up εταιρεία από το Ισραήλ, Cartica AI, η οποία αναπτύσσει λογισμικό με βάση την Τεχνητή Νοημοσύνη, το οποίο βοηθάει στην επιτάχυνση της μηχανικής μάθησης στον τομέα της αναγνώρισης αντικειμένων, κάτι που θα επιτρέψει στα αυτοματοποιημένα και αυτόνομα οχήματα του μέλλοντος να χειρίζονται πιο γρήγορα τις κυκλοφοριακές συνθήκες.