Τροχοί & TIR

Η ιδανική αναλογία ανθρώπων και τεχνολογίας για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

Ένα μείγμα 60% τεχνολογίας και 40% ανθρώπινης τεχνογνωσίας απαιτείται για τη βέλτιστη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του μέλλοντος. Το παραπάνω είναι το βασικό πόρισμα της έρευνας «Tech + Huma
Κυριακή 17/11/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Ένα μείγμα 60% τεχνολογίας και 40% ανθρώπινης τεχνογνωσίας απαιτείται για τη βέλτιστη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του μέλλοντος. Το παραπάνω είναι το βασικό πόρισμα της έρευνας «Tech + Humanity», που πραγματοποίησε η 3PL εταιρεία (third-party logistics) Coyote Logistics, η οποία αποτελεί μέλος του ομίλου UPS. Η εν λόγω έρευνα καταγράφει τις αντιλήψεις των φορτωτών και των μεταφορέων σχετικά με την εξέλιξη προς έναν πιο ψηφιακό κόσμο, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία και η ανθρώπινη εμπειρογνωμοσύνη αλληλοσυμπληρώνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Για να καταστεί καλύτερα κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο οι φορτωτές και οι μεταφορείς μπορούν να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού τους, η έρευνα Tech + Humanity ανέλυσε ποιες από τις 13 συνήθεις λειτουργίες (διάγραμμα) είναι οι καλύτερα προσαρμοσμένες στον άνθρωπο, ποιες μπορούν να βελτιστοποιηθούν με την τεχνολογία και πού απαιτείται ο συνδυασμός ανθρώπων και μηχανών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, η ανθρώπινη τεχνογνωσία είναι αναντικατάστατη σε εργασίες που απαιτούν δημιουργικότητα, δυνατότητα λήψης αποφάσεων και στρατηγικό τρόπο σκέψης, όπως είναι η επικοινωνία με τους πελάτες και η επίλυση προβλημάτων αποστολής και παράδοσης. Σε ό,τι αφορά στην τεχνολογία, αυτή βάσει των απαντήσεων είναι περισσότερο χρήσιμη στην ενίσχυση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία στη διαχείριση των αποθεμάτων και στις κρατήσεις.

Ωστόσο, ενώ η μελέτη επεξηγεί τις πολλές ευκαιρίες ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην αλυσίδα εφοδιασμού, οι ερωτηθέντες δεν αναγνώρισαν λειτουργίες που πιστεύουν ότι εξυπηρετούνται καλύτερα αποκλειστικά και μόνο από την τεχνολογία. Αντιθέτως, στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, οι φορτωτές και οι μεταφορείς συνηγόρησαν υπέρ ενός συνδυασμού τεχνολογίας και ανθρώπινης εμπειρίας σε αναλογία 60:40.

«Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν η τεχνολογία και οι άνθρωποι δουλεύουν μαζί. Η τεχνολογία παρέχει δεδομένα που είναι κρίσιμα για την οικοδόμηση μιας στρατηγικής στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ η ανθρώπινη τεχνογνωσία είναι το κλειδί για την εκμετάλλευση της πραγματικής αξίας όλων των μέσων, για τη σύνθεση των δεδομένων προκειμένου να γίνουν πράξεις και για τη λήψη των βέλτιστων στρατηγικών αποφάσεων για την επιχείρηση», εξήγησε η επικεφαλής μάρκετινγκ στην εταιρεία Coyote Logistics, κα. Christina Bottis.

Αξίζει να αναφερθεί, πως εάν οι φορτωτές και οι μεταφορείς θέλουν να επιτύχουν την ιδανική αναλογία τεχνολογίας και ανθρώπινης υποστήριξης, θα πρέπει να εκτιμήσουν τις υπάρχουσες εφοδιαστικές αλυσίδες, ώστε να αναγνωρίσουν ποιες λειτουργίες μπορεί να φέρει εις πέρας η τεχνολογία και ποιες είναι καλύτερο να αναλάβουν οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα, οι επαγγελματίες της εφοδιαστικής αλυσίδας θα πρέπει να διερευνήσουν τις ευκαιρίες για την αύξηση της αποδοτικότητας και να εντοπίσουν τα κενά στην επιχείρηση που μπορεί να επιλύσουν είτε η τεχνολογία είτε τα εξειδικευμένα προσόντα του προσωπικού.

PreviousNext