Τροχοί & TIR

ΦΙΧ για Εθελοντικές Οργανώσεις

Είναι δυνατή η χορήγηση ΦΙΧ αυτοκινήτου κάθε κατηγορίας μικτού βάρους άνω των 8 τόνων σε Εθελοντικές Οργανώσεις ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας για την εξυπηρέτηση
Σάββατο 02/11/2019 - 11:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Είναι δυνατή η χορήγηση ΦΙΧ αυτοκινήτου κάθε κατηγορίας μικτού βάρους άνω των 8 τόνων σε Εθελοντικές Οργανώσεις ενταγμένες στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας για την εξυπηρέτηση σκοπών πολιτικής προστασίας.

Για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτής της περίπτωσης υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, πλην των λοιπών δικαιολογητικών και, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας. Τα παραπάνω αναφέρονται σε πρόσφατη απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη (ΦΕΚ 3887/Β/22.10.19).

PreviousNext