Τροχοί & TIR

Προς νέα διμερή συμφωνία Ελλάδας – Τουρκίας

Αντιπροσωπείες των Οδικών Μεταφορών Ελλάδας και Τουρκίας είχαν πολύωρες συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Σμύρνης με σκοπό να προετοιμάσουν μια νέα συμφωνία που θα βελτι
Κυριακή 10/11/2019 - 08:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Αντιπροσωπείες των Οδικών Μεταφορών Ελλάδας και Τουρκίας είχαν πολύωρες συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Σμύρνης με σκοπό να προετοιμάσουν μια νέα συμφωνία που θα βελτιώνει την ισχύουσα σήμερα συμφωνία ως προς των αριθμό των αδειών και τις απαιτήσεις από τις τελωνειακές αρχές κατά τις συνοριακές διελεύσεις των φορτηγών.

Στη συνάντηση της Σμύρνης, παρόντες ήταν οι εκπρόσωποι της Ο.Φ.Α.Ε. και των αντίστοιχων Τουρκικών Ενώσεων Μεταφορέων και του Επιμελητηρίου (ΤΟΒΒ). «Η ανταλλαγή διμερών αδειών, το όριο στην ποσότητα πετρελαίου κατά την είσοδο στις χώρες μας, οι συνοριακές διελεύσεις και η διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών ήταν τα βασικά σημεία συζήτησης, η οποία έγινε σε θερμό κλίμα συνεργασίας, τονίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μεταφορικών επιχειρήσεων από τις δύο χώρες για μια πιο δίκαιη κατανομή του μεταφορικού έργου και την αποκατάσταση του υγιούς ανταγωνισμού», αναφέρει η ΟΦΑΕ.

Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα συνεχίσουν τις μεταξύ τους συζητήσεις για την επίλυση των βασικών διαφορών έτσι ώστε να υποβάλουν ένα σχέδιο συμφωνίας που θα ολοκληρωθεί με την επόμενη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής Μεταφορών, έργο της οποίας θα είναι να καταλήξει σε ένα επίσημο κείμενο διμερούς συμφωνίας, η οποία θα κυρωθεί από δύο κράτη με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

PreviousNext