Κατά 5,9% αυξήθηκε στον λιμένα Θεσσαλονίκης η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, καθώς από τα 208.553 TEU του 1ου εξαμήνου του 2018, ανέβηκε στα 220.757 TEU.

Κατά την ίδια περίοδο, οι ποσότητες συμβατικού φορτίου που διακινήθηκαν αυξήθηκαν κατά 23,4%, φτάνοντας από τους 1.847.744 στους 2.280.915 τόνους αντίστοιχα. Μάλιστα, από τα 32,95 εκ. ευρώ των εσόδων του 1ου εξαμήνου του λιμανιού (+13,0%), τα 1,9 εκ. ευρώ προέρχονταν από τον τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, γεγονός που συνιστά μια αύξηση της τάξης του 10,3%. Επιπλέον, 1,8 εκ. ευρώ αφορούσαν στον τερματικό σταθμό συμβατικού φορτίου, κάτι που μεταφράζεται σε μια αύξηση των εσόδων κατά 18,4%.

Σημειώνεται, πως κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 εφαρμόστηκαν μέτρα για τη βελτίωση της απόδοσης και της αποδοτικότητας του λιμένα, τα οποία περιελάμβαναν την αναδιάρθρωση του τιμοκαταλόγου του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου 2019. Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν είχαν -σύμφωνα με τη διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ- ένα μικρό θετικό αντίκτυπο στη δημιουργία εσόδων το 1ο εξάμηνο του 2019 και αναμένεται να εξακολουθούν να έχουν θετικό αποτέλεσμα στη συνέχεια.