Εννέα στις δέκα εταιρείες, θεωρούν πως η συσκευασία θα παίξει σημαντικό ρόλο στα logistics στα επόμενα 3-5 χρόνια. Το παραπάνω αποτελεί το βασικό συμπέρασμα της έρευνας «Αναθεώρηση της συσκευασίας» (Rethinking Packaging) που πραγματοποίησε πρόσφατα η DHL με τη συμμετοχή 800 πελατών και συνεργατών της.

Η εν λόγω έκθεση αναλύει τις τάσεις που επιταχύνουν την ανάγκη αναθεώρησης των συσκευασιών, τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι βιομηχανίες και οι ανάγκες συσκευασίας τους και παρέχει πληροφορίες για το πώς οι καινοτομίες στη συσκευασία θα διαμορφώσουν πιο πράσινες και αποτελεσματικότερες επιχειρήσεις εφοδιαστικής σε όλους τους τομείς.

Η επίδραση του e-commerce και οι σύγχρονες απαιτήσεις

Αναλυτικότερα, λόγω της παγκοσμιοποίησης και της άνθισης του ηλεκτρονικού εμπορίου, αυξάνεται ο συνολικός όγκος των προϊόντων που αποστέλλονται και παράλληλα τα πακέτα διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις, μέσω μακρύτερων, πιο σύνθετων, διασυνοριακών δικτύων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επιπλέον, οι γρήγορες παραδόσεις και οι ολοένα πιο δημοφιλείς υπηρεσίες e-shop, έχουν ως συνέπεια να γίνονται συχνά αποστολές μεμονωμένων αντικειμένων, γεγονός που συμβάλλει στην αύξηση των εκπομπών CO2 και των απορριμμάτων συσκευασίας. Ακόμα, η διαρκώς αυξανόμενη ποικιλία προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου, έχει οδηγήσει σε νέες προκλήσεις στην αποστολή και στη συσκευασία. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν πως πρέπει να διατηρήσουν ένα λογικό κόστος συσκευασίας και παράλληλα να αντιμετωπίσουν τα φορτία που υπέστησαν βλάβη κατά τη μεταφορά, καθώς και να βελτιστοποιήσουν τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα. Στο μεταξύ, η απαίτηση για πιο βιώσιμες μεταφορές οδηγεί σε νέες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των ρύπων και την προώθηση των «πράσινων» υλικών. Οι κορυφαίοι λιανοπωλητές ανταποκρίνονται στις προσδοκίες αυτές, παρέχοντας ανακυκλώσιμα υλικά και προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τους πελάτες τους με αισθητικά ευχάριστες συσκευασίες. Παράλληλα, σε όλες τις βιομηχανίες έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις από τη συσκευασία. Στην αυτοκινητοβιομηχανία και στους τομείς της τεχνολογίας, για παράδειγμα, οι εφοδιαστικές αλυσίδες πρέπει να εξελίσσονται ώστε να εξυπηρετούν τον αυξανόμενο όγκο των ευαίσθητων εξαρτημάτων υψηλής αξίας. Στον τομέα της υγείας, οι επαγγελματίες των logistics πρέπει να διασφαλίζουν την ασφαλή και σύμφωνη με τα πρότυπα μεταφορά φαρμάκων και συσκευών σε νοσοκομεία, κοινότητες και σπίτια ασθενών.

Έτσι, από τη στιγμή που το ηλεκτρονικό εμπόριο αντικαθιστά το παραδοσιακό λιανικό εμπόριο, το πακέτο που καταφθάνει στην εξώπορτα του παραλήπτη, αποτελεί πλέον ένα κρίσιμο σημείο επαφής μεταξύ καταναλωτών και εταιρειών.

dhl-prio1_0_0.jpg

Τι πρέπει να αλλάξει στη συσκευασία

Η βιομηχανία των logistics θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση του κόστους, των δυσκολιών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της συσκευασίας. Πρέπει, συνεπώς, να υιοθετηθούν οι παρακάτω νέες τεχνολογίες, υλικά και διαδικασίες:

  • Βελτιστοποίηση συσκευασίας: Οι εταιρείες, στην προσπάθειά τους να περιορίσουν τις ζημιές στα προϊόντα και την αύξηση του κόστους που οφείλονται σε αποστολές που δεν έχουν συμπληρωθεί πλήρως, χρειάζεται να εισάγουν λογισμικό (όπως το OptiCarton της DHL) που θα υπολογίζει με ακρίβεια την καλύτερη δυνατή αναλογία αντικειμένων, χαρτοκιβωτίων και παλετών.

  • Αυτοματοποίηση συσκευασίας: Οι διαδικασίες αυτοματοποιημένης εκφόρτωσης, τα συστήματα συσκευασίας και σήμανσης και τα ρομπότ που μειώνουν τον φόρτο της εποχικής συσκευασίας και τις ανάγκες μίσθωσης, θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να εξισορροπήσουν τις αυξανόμενες ροές του ηλεκτρονικού εμπορίου με το γηράσκον εργατικό δυναμικό.

  • Βιώσιμα υλικά συσκευασίας: Στην έρευνα πελατών της DHL, η πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η εισαγωγή βιώσιμων υλικών συσκευασίας θα είναι στο εγγύς μέλλον η πρώτη τους προτεραιότητα στη συσκευασία.

  • Επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία και αντίστροφη εφοδιαστική: Η υιοθέτηση επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών και προγραμμάτων ανακύκλωσης για τον περιορισμό των αποβλήτων αυξήθηκαν πρόσφατα, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις. Οι βιομηχανίες που εξετάζουν το ενδεχόμενο οικοδόμησης ενός οικονομικά βιώσιμου σχετικού συστήματος συσκευασίας πρέπει να σκεφτούν τον σχεδιασμό συστημάτων καθαρισμού, επιθεώρησης και συντήρησης των εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και το κόστος, την ταχύτητα και την ευκολία χρήσης των διαδικασιών αντίστροφης εφοδιαστικής.

  • Έξυπνη συσκευασία: Οι τεχνολογίες έξυπνης συσκευασίας όπως οι έξυπνες ετικέτες ή τα μέτρα προστασίας του «τελευταίου μιλίου», ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ του πελάτη, της αλυσίδας εφοδιασμού και του πακέτου μέσω ενημερώσεων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατάσταση και τη θέση του δέματος.

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα της DHL καταδεικνύει ότι έχει εξελιχθεί ολόκληρος ο σκοπός της συσκευασίας και πλέον απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ των ειδικών σε θέματα logistics, των ανθρώπων που γνωρίζουν τα «μυστικά» της συσκευασίας και των πελατών.