Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του TIR, καθώς και ο εκσυγχρονισμός του μέσα από την ψηφιοποίηση του Δελτίου και των σχετικών διαδικασιών, συζητήθηκαν πρόσφατα κατά τη συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της ΟΦΑΕ και του Chief Transport Facilitation στην UNECE, κ. Κώστα Αλεξόπουλο, στου οποίου την αρμοδιότητα βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και ο συντονισμός και η εποπτεία της λειτουργίας του TIR παγκοσμίως.

Αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν πως πρέπει να ληφθούν άμεσες ενέργειες, οι οποίες θα διασφαλίσουν τη συνέχεια της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος και παράλληλα θα το καταστήσουν σύγχρονο και ανταγωνιστικό, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της αγοράς, η οποία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Η ΟΦΑΕ δήλωσε αρωγός σε κάθε ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση και έτοιμη να συνεργαστεί με κάθε εμπλεκόμενο φορέα και δημόσια Αρχή για τον σκοπό αυτό.